Wat zijn “Decrees” ?

Decree: z.n. (Nederlands: ‘decreet’) een voorbeschikkende wil, een bevelschrift of beschikking, een autoritair besluit, verklaring, een wet, verordening of religieuze regel; een bevel of gebod. ww. beslissen, verklaren, bepalen of bevelen, verordenen, commanderen of dicteren; de aanwezigheid van God aanroepen, zijn licht/energie/bewustzijn, zijn kracht en bescherming, zuiverheid en perfectie.

Het staat geschreven in het Boek Job: “Thou shalt decree a thing, and it shall be established unto thee: and the light shall shine upon thy ways.’ (Als gij een zaak besluit (decreet), zo zal zij u bestendig zijn; en op uw wegen zal het licht schijnen). Het decree is het meest krachtige van alle verzoeken aan de Godheid.

Het is het ‘Command ye me’ (Beveelt gij mij) uit Jesaja 45:11, het oorspronkelijke bevel aan het Licht, welke, zoals de ‘Lux fiat’ het geboorterecht is van de zonen en dochters van God. Het is het gezaghebbende Woord van God uitgesproken in de mens uit naam van de IK-BEN-Aanwezigheid en de levende Christus om constructieve verandering teweeg te brengen op aarde door de wil van God en zijn bewustzijn, op aarde gekomen zoals het is in de hemel – in manifestatie hier beneden zoals Boven.

Het dynamische decree gegeven als lof en smeekbede aan de Heer God in de wetenschap van het Gesproken Woord, is het ‘krachtige gebed van een rechtvaardige’ dat veel tot stand brengt. Het dynamische decree is het middel waarbij de smekeling zich vereenzelvigt met het Woord van God, gelijk aan de oorspronkelijke beschikking van de Schepper ‘Laat er licht zijn! En er was licht.’

Door het dynamische decree uit te spreken met vreugde en liefde, vertrouwen en hoop in de vervulling van de verbonden van God, ontvangt de smekeling het inplanten van het Woord en ervaart de transmutatie door het heilige vuur van de Heilige Geest, de ‘beproeving door vuur’ waardoor alle zonde, ziekte en dood worden verteerd, maar de rechtschapen ziel behouden wordt.

Het decree is het gereedschap en de techniek van de alchemist voor persoonlijke en planetaire transmutatie en zelfoverstijging. Het decree kan kort of lang zijn, en wordt gewoonlijk gekenmerkt door een formele aanhef (preambule) en een sluiting (afsluiting) of aanvaarding.

(Job 22:28 Genesis 1:3; Jacobus 1:21; I Korintiërs 3:13-15; 1 Petrus 1:7. Zie Mark L. Prophet en Elizabeth Clare Prophet, The Science of the Spoken Word. De Wetenschap van het Gesproken WoordJezus en Kuthumi, Prayer and Meditation. Prayers, Meditations and Dynamic Decrees for the Coming Revolution in Higher ConsciousnessSecties I en II. Elizabeth Clare Prophet, The Science of the Spoken Word: Why and How to Decree Effectively, MP3 CD. Elizabeth Clare Prophet, I’m stumping for the Coming Revolution in Higher Consciousness!’ MP3 CD.  CD’s met decrees, liederen, mantra’s en rozenkransen, inclusief decrees naar Aartsengel Michaël, El Morya en Lord Lanto, en genezings- liefdes- en violet-vuurdecrees.)