Salamanders

Het vuurelement

De vierde groep natuurgeesten werkt met het vuurelement, en zij worden de salamanders genoemd. Hun werk is cruciaal, want zij dienen op het niveau van de atomen van al het organische en anorganische leven, waarbij ze de moleculen van de materie doordringen met de spirituele vuren van de schepping. De gewaden van de salamanders zien eruit als pulserende regenboogvuren die het volledige spectrum van de regenboogstralen uitstralen. Deze vurige natuurgeesten zijn lange, majestueuze wezens. In feite, zijn zij de grootste, krachtigste elementalen van allemaal. We kunnen ons hun afmeting voorstellen, als we bedenken hoe een groot, torenhoog vuur door een bos kan woeden.

De salamanders doordringen de gehele schepping met de energieën van de Geest die nodig zijn om het leven op aarde in stand te houden. Of het nu elektriciteit, vuurschijnsel of een kaarsvlam betreft, de salamanders zijn werktuigen voor de overbrenging van de vuren van de subtiele wereld voor dagelijks menselijk gebruik. Zonder de levensvonk die door de salamanders in stand wordt gehouden, begint leven en materie te vervallen, te verteren en te desintegreren. De lasten op de salamanders variëren van het gewicht van de menselijke haat tot onverantwoordelijk gebruik van kernenergie.