Heb compassie voor elkaar in deze uren - The Summit Lighthouse Holland

Heb compassie voor elkaar in deze uren

Begrijp, dat sommigen van u in geen tienduizend jaar de hoeveelheden licht hebben ontvangen, die door onze dienstverlening tot u zijn gekomen, en toch laat een misverstand over de kosmische wet u niet inzien, wat een schat het is. Dus, geliefden, als u bent uitverkoren om licht te ontvangen, zie er dan op toe dat u datgene wat u hebt ontvangen bewaart en beschermt!

Ik zeg u dit omdat ik uw inwijder ben in navolging van de Heren van de Zeven Stralen en ik breng de beproevingen van de ziel van de Heilige Geest. En de Heilige Geest over u, geliefden, kan u bijna een geseling lijken, een bijna ondraaglijk gewicht en mantel – vooral als u hem zou ontvangen vóór de tijd en het uur dat u, door dynamische decrees, een zodanige muur van bescherming tot stand hebt gebracht dat u de aanwezigheid van de Heilige Geest kunt bevatten. Indien u denkt dat er haat tegen Christus is op aarde, geliefden, weet dan dit – dat de haat tegen de Heilige Geest nog groter is.

Daarom, geliefden, komen er veel bedriegers, imitators van mijn heilige engelen. Zij brengen niet de gaven van het licht over, maar mindere manifestaties aan hen die geen kenners zijn en niet de geestelijke zintuigen hebben ontwikkeld om het verschil te kennen.

Het zou gemakkelijk te begrijpen moeten zijn dat sommigen een markt betreden en het verschil kennen tussen echt en namaak, terwijl anderen volkomen tevreden zijn met de snuisterijen en prullaria die zich voordoen als de juwelen van de chakra‘s. Zo is het ook met de gaven van de Geest, geliefden. Laat u niet verleiden en begeer ze niet buitensporig, maar vervul de Wet van Liefde onder de Heren en al deze dingen zullen u worden toegevoegd.

Heb compassie voor elkaar in deze uren. Ik zeg het, zoals het eerder gezegd is – heb compassie voor elkaar in deze uren. Want velen van u hebben een buitengewoon licht aangeroepen en zijn vervolgens de wereld ingegaan en zo bezwaard en verontrust geworden dat zij bijna overweldigd werden door angst.

Het is een verraderlijke tijd, maar ook een korte tijd. En het verraad bestaat erin u op de een of andere manier te verrassen te midden van het grootste Licht en de grootste duisternis die de wereld ooit heeft gezien en u op die manier, zelfs door uw vermoeidheid in dienstbaarheid, op de een of andere manier te doen struikelen en vallen en niet meer opstaan.

Help elkaar, steun elkaar. Begrijp uzelf als een broederschap, een zusterschap, een broederschap van Licht. Bewaak de heiligheid van ieders integriteit. Zoek niet naar geldelijk gewin van een broeder, maar geef en geef vrijelijk.

Begrijp dus, dat er iets zeer kostbaars is aan de vereniging van harten, toegewijd aan de Wet van de Ene. Ieder lid van dit lichaam kan gesterkt worden door deze trouw, door elkaar in liefde te verkiezen. Gezegenden, er is een gemeenschappelijke band te midden van allen die het Brood des Levens breken en de heiligen kennen als de Grote Witte Broederschap.


Geliefde Maha Chohan Parels van Wijsheid Vol. 30 Nr. 15

Lees ook onderstaande post

De hemelvaart

De hemelvaart – Eenheid met God De hemelvaart ...
Het heilig avontuur

Een heilig avontuur

Een heilig avontuur Eeuwige zoeker Een gedachte is ...
Tweelingzielen

De zoektocht naar heelheid

De zoektocht naar heelheid Ieder van ons heeft ...
House of Caiaphas - Gustav Dore

Laten anderen hun karma voor hen dragen -Karma dodging

Laten anderen hun karma voor hen dragen  – ...
The Summit Lighthouse Holland draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders