Grote Witte Broederschap

Grote Witte BroederschapEen spirituele orde van westerse heiligen en oosterse adepten die zich hebben herenigd met de Geest van de levende God, en die bestaan uit de hemelse heerscharen. Ze hebben de cycli van karma en wedergeboorte overstegen, en zijn opgevaren (versneld) naar de hogere werkelijkheid die de eeuwige verblijfplaats is van de ziel. De Opgevaren Meesters van de Grote Witte Broederschap, verenigd door de hoogste doelstellingen van de broederschap van de mens onder het Vaderschap van God, zijn in elk tijdperk, uit elke cultuur en religie, opgestaan om te inspireren tot creatieve verworvenheid in onderwijs en opvoeding, kunst en wetenschap, Godregering en het overvloedige leven door middel van de economie van de naties. Het woord ‘wit’ verwijst niet naar het ras, maar naar de aura (halo) van wit licht dat hun vormen omringt. De Broederschap rekent ook bepaalde onopgevaren chela’s van de Opgevaren Meesters tot zijn manschappen. Jezus Christus onthulde deze hemelse orde van heiligen ‘gekleed in het wit’ aan zijn dienaar Johannes in Openbaring. Zie ook Kosmische hiërarchie.

(Openbaring 3:4, 6:9-11; 7:9, 13 14; 19:14. Zie Elizabeth Clare Prophet, The Great White Brotherhood in the Culture, History and Religion of America.)

X
X