Reis met je ziel naar het etherische retraiteverblijf van Saint Germain - The Summit Lighthouse Holland

Reis met je ziel naar het etherische retraiteverblijf van Saint Germain

Reis met je ziel naar het etherische retraiteverblijf van Saint Germain

Het Koninklijke Teton-retraiteverblijf en de Grot der SymbolenSaint Germain Needs You

Meester Saint Germain geeft les in het Koninklijke Teton-retraiteverblijf en in zijn eigen fysiek-etherische retraiteverblijf, de Grot der Symbolen in de Tafelberg, Wyoming.

De activiteitencentra van de Grote Witte Broederschap bevinden zich vooral op het etherische vlak, onder leiding van de opgevaren meesters. Retraiteverblijven verankeren een of meer vlammen van de Godheid, evenals het momentum van de diensten en verworvenheden van de meesters, voor het evenwicht van het licht in de vier lagere lichamen van de planeet en haar evoluties. Retraiteverblijven vervullen vele functies voor de raden van de hiërarchie die de levensgolven van de aarde bedienen.

Sommige retraiteverblijven zijn toegankelijk voor de onopgevaren mens, van wie de ziel in het etherische lichaam naar die activiteitencentra kan reizen tijdens periodes tussen hun incarnaties op aarde in en in hun fijnere lichamen tijdens de slaap of samadhi. Bij het aanbreken van het Aquariustijdperk is Saint Germain op audiëntie gegaan bij de Heren van Karma en heeft hij de gelegenheid gekregen om de kennis van de violette vlam vrij te geven buiten de innerlijke retraiteverblijven van de Grote Witte Broederschap, buiten de mysteriescholen.

Violettevlamretraiteverblijf in Transsylvanië

Voorafgaand aan het zinken van Atlantis, terwijl Noach nog bezig was zijn ark te bouwen en de mensen waarschuwde voor de grote zondvloed die zou komen, riep de Great Divine Director Saint Germain en een paar trouwe priesters op om de Vlam der Vrijheid vanuit de Tempel der Zuivering naar een veilige plaats in de Karpaten in Transsylvanië te vervoeren. Hier gingen zij door met het heilige ritueel om de vrijheidsvuren te vermeerderen, terwijl tegelijkertijd het karma van de mensen bij goddelijk bevel aan hen werd uitgemeten.

In de daaropvolgende incarnaties herontdekten Saint Germain en zijn volgelingen de vlam, onder leiding van de Great Divine Director, en bleven zij het heiligdom bewaken. Later vestigde de Great Divine Director, bijgestaan door zijn discipel, een retraiteverblijf op de plek van de vlam en stichtte hij het Huis van Rakoczy, het koninklijke huis van Hongarije.

Saint Germain onderhoudt een activiteitencentrum in de gouden etherische stad boven de Saharawoestijn. Hij geeft ook les in het Koninklijke Teton-retraiteverblijf en in zijn eigen fysiek-etherische retraiteverblijf, de Grot der Symbolen in de Tafelberg, Wyoming. Daarnaast werkt hij vanuit de activiteitencentra van de Great Divine Director – de Grot van het Licht in India en het Rakoczy Mansion in Transsylvanië, waar hij als hiërarch voorzit. Meer recentelijk heeft hij een basis gevestigd in Zuid-Amerika in het retraiteverblijf van de God en Godin Meru.

Voordelen van de violette vlam

“In sommigen van u is er een stevige hoeveelheid karma vereffend, in anderen is de hartsverharding rond het hartchakra werkelijk weggesmolten. Er is een nieuwe liefde gekomen en een nieuwe verzachting, een nieuw mededogen, een nieuwe gevoeligheid voor het leven, een nieuwe vrijheid en een nieuwe vreugde in het nastreven van die vrijheid. Er is een heiligheid ontstaan doordat u via mijn vlam contact hebt gemaakt met het priesterschap van de Orde van Melchizedek. Er is een smelten en een oplossen gekomen van bepaalde momentums van onwetendheid en mentale dichtheid en een zich wenden naar een pad van voeding dat bevorderlijker is voor uw eigen Goddelijke meesterschap.

De violette vlam heeft geholpen in relaties binnen gezinnen. Ze heeft geholpen om sommigen te bevrijden om hun oude karma en hun oude pijn te vereffenen en om individuen op hun koers te zetten in overeenstemming met hun trilling. Men moet niet vergeten dat de violette vlam de vlam van de Goddelijke rechtvaardigheid bevat, en Goddelijke rechtvaardigheid bevat natuurlijk ook de vlam van het oordeel; en dus komt de violette vlam altijd als een tweesnijdend zwaard om het Werkelijke van het onwerkelijke te scheiden …

Gezegenden, het is onmogelijk om alle voordelen van de violette vlam uitputtend op te sommen, maar er vindt inderdaad een alchemie in de persoonlijkheid plaats. De violette vlam gaat achter de schisma’s aan die de psychologische problemen veroorzaken die teruggaan tot de vroege kindertijd en vorige incarnaties en die zulke diepe groeven in het bewustzijn hebben aangebracht dat ze in feite leven na leven moeilijk los waren te schudden.” –Opgevaren Meester Saint Germain

Violettevlammuziek

De walsen van Strauss dragen de trilling van de violette vlam en helpen je om je op Saint Germain af te stemmen. Saint Germain heeft ons ook verteld dat de “Rakoczy Mars” van Franz Liszt de vlam van zijn hart en de formule van de violette vlam bevat.

Opgevaren Meester Saint Germain geeft les aan de Universiteit van de Geest.


Bron: The Masters and Their Retreats, door Mark Prophet en Elizabeth Clare Prophet.

Het Engelstalige artikel vind je hier.

Lees ook onderstaande post

De hemelvaart

De hemelvaart – Eenheid met God De hemelvaart ...
Het heilig avontuur

Een heilig avontuur

Een heilig avontuur Eeuwige zoeker Een gedachte is ...
Tweelingzielen

De zoektocht naar heelheid

De zoektocht naar heelheid Ieder van ons heeft ...
House of Caiaphas - Gustav Dore

Laten anderen hun karma voor hen dragen -Karma dodging

Laten anderen hun karma voor hen dragen  – ...
The Summit Lighthouse Holland draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders