LanelloOpgevaren Meesters

Lanello’s 50ste hemelvaartsdag!

Lanello’s 50ste hemelvaartsdag: 26 februari 2023

Op 26 februari 1973 overleed Mark L. Prophet, de stichter van The Summit Lighthouse. Hij werd met God verenigd in het ritueel van de hemelvaart en zijn naam is nu de opgevaren meester Lanello. Zijn ziel was thuis in het Oosten en het Westen; in de christelijke en niet-christelijke wereld. Zijn ziel kende geen grenzen op het gebied van ras, godsdienst of cultuur. Zijn ziel kende alleen de alles overkoepelende taal van (naasten)liefde en grootmoedigheid.

Door Elisabeth Clare Prophet

Ik heb veel geleerd van de kleine daden van vriendelijkheid en liefde van Mark door alleen maar te kijken hoe hij de mensen liefhad en hoe hij mij liefhad. Mark had geen makkelijk leven, dat is misschien de oorzaak die hem meer deed liefhebben en hem edelmoediger en grootmoediger maakte. In elk van zijn vorige levens ontwikkelde Mark een ander facet van zijn grootmoedige hart.

Marks vorige levens

Als wij naar Marks vorige levens kijken dan zien wij dat zij de vele culturen en religies van de wereld omvatten. Bedenk dit eens. Hij was:

 • Noach,
 • Lot,
 • Achnaton,
 • Aesopus,
 • Evangelist Marcus,
 • Origines,
 • Lancelot,
 • Bodhidharma,
 • Clovis,
 • Saladin,
 • Bonaventura,
 • Lodewijk XIV,
 • Longfellow

Zijn meest bijzondere eigenschap, als je de ziel van Mark Prophet beschouwt, is dat hij een grootmoedig hart bezat. William Wordsworth Longfellow zei eens: “Het beste deel van het leven van een goed persoon bestaat uit zijn kleine ongenoemde en niet herinnerde daden van vriendelijkheid en naastenliefde”.

Grootmoedig

Ik geef jullie de definitie van dat woord ‘grootmoedig’. Het betekent letterlijk grote ziel of grote geest. Grootmoedigheid betekent de verhevenheid van geest die iemand in staat stelt om moeilijkheden kalm te verdragen; om slechtheid, kleinzieligheid, wrok, jaloezie en wraak te overstijgen; om beledigingen edelmoedig te negeren, om offers te brengen voor een waardig doel. Het is nobele edelmoedigheid. Daarom is de definitie van ‘grootmoedig’: het tonen of uitdrukken van een verheven en moedige geest, die dapper is of heldhaftig.