Karma en reincarnatieTeachings

Groepskarma

Karma is die onweerstaanbare kracht die we in beweging hebben gezet en die ons confronteert met bepaalde mensen, plaatsen en gebeurtenissen. Als een reusachtige magneet trekt het ons aan tot degenen waar we wat van moeten leren en degenen die wat van ons moeten leren, en vaak zijn dat dezelfde mensen. Karma trekt ons ook aan tot degenen met wie we in het verleden fijne relaties hebben gehad, waardoor wij de gulle giften van onze wederzijdse liefde kunnen delen. Zo’n een-op-een contact noemen wij persoonlijk karma.

Maar karma kan ook collectief zijn. Hele families, steden, gebieden en naties kunnen zogenaamd groepskarma delen. Als groepen mensen samen daden verricht hebben of nagelaten hebben te verrichten, dan komen ze gezamenlijk in incarnatie om dat alles uit te werken, of de weldaden te oogsten van het goede karma wat ze samen maakten. Ze vormen wat je zou kunnen noemen een ‘spiritueel ecosysteem’.

Als vier mensen bijvoorbeeld een team vormen om een diefstal te plegen, dan creëren zij groepskarma. Als een aantal mensen bijdraagt aan luchtvervuiling of die niet tegengaat of bijvoorbeeld vervolgingen niet aanvecht, dan zijn die gemeenschappelijk verantwoordelijk voor de schade die daardoor aan anderen wordt toegebracht; schade die verstrekkende gevolgen kan hebben. Langdurige ruzies zoals de hevige en mogelijk gevaarlijke vijandigheden tussen de Israëliërs en de Palestijnen of tussen India en Pakistan kunnen er op wijzen dat hier sprake is van oeroud groepskarma tussen die culturen.

Onopgelost groepskarma kan afschrikwekkende gevolgen hebben. Net zoals intens persoonlijk karma soms ernstige lichamelijke consequenties kan veroorzaken als wij dat karma niet oplossen voordat het neerdaalt, zo kan ook negatief groepskarma ernstige gevolgen hebben voor degenen die dat veroorzaakten. Rampen die worden veroorzaakt door zware en ongewone weersomstandigheden bijvoorbeeld, wijzen dikwijls op de terugkeer van collectief karma.

Als er een ramp plaatsvindt – in welke vorm dan ook – dan moeten we daarop reageren met compassie en hulp voor degenen die lijden en we mogen nooit in de verleiding komen om kritiek te uiten of de slachtoffers te veroordelen of te negeren, omdat we van mening zijn dat dit het karma is wat zij verdienen. Ieder van ons zal op zijn eigen tijd het karma dat hij in dit, of voorgaande levens heeft gemaakt, onder ogen moeten zien en hij heeft dan misschien zelf ook steun nodig om door de moeilijkheden heen te komen.

Ook moeten we bedenken dat niet alles wat mensen overkomt, het gevolg is van hun karma; een onderwerp dat verderop in dit boek zal worden behandeld. Het dragen van elkanders lasten maakt deel uit van het spirituele pad en kan een gouden gelegenheid zijn om wat van ons eigen negatieve karma te vereffenen; om goed karma te creëren en als laatste, maar zeker niet onbelangrijk, de kracht van liefde uit te oefenen.

Mensen kunnen ook positief karma creëren dat hen verbindt met gelijkgestemde zielen. Degenen die in vorige levens bijvoorbeeld mooie muziek met elkaar hebben gemaakt of met elkaar als artsen of schrijvers hebben samengewerkt, kunnen dat nu weer doen en hun talenten ten behoeve van de mensheid gebruiken. Ik heb bijvoorbeeld een gezin gekend waar de ouders en bijna elk van hun zeven kinderen viool speelden. Het zou goed mogelijk kunnen zijn dat ze ook al in vorige levens samen zijn geweest. Het specifieke muzikale talent van deze kinderen kunnen ze via de genen van de ouders hebben ontvangen, maar het is hun verworven talent en goed karma uit voorgaande levens, dat hen tot deze ouders hebben aangetrokken.

Volkeren uit elke natie hebben enig karma met elkaar op te lossen, maar ze hebben ook een collectieve genialiteit: een speciale gave of talent die hun cultuur de wereld aan te bieden heeft. Er wordt gezegd, en het is waar, dat veel Amerikanen waren geïncarneerd op het oeroude continent Atlantis dat duizenden jaren geleden in de oceaan verzonk. Materialisme, machtsmisbruik en misbruik van technologie hebben bijgedragen tot de val van die hoge beschaving.

Amerikanen hebben nu weer met deze zelfde testen en kansen te maken. Kunnen wij wetenschap en spiritualiteit verenigen, zodat wij onze kracht en technologische vooruitgang kunnen gebruiken voor bevrijding in plaats van onderdrukking? Kunnen wij een praktische spiritualiteit in stand houden die het hart, de ziel en ook de geest tot ontwikkeling brengen? Kunnen wij ons deze keer meer richten op innerlijke waarden dan op wereldwijsheid en intellectuele kennis waar spiritualiteit aan ontbreekt?


Bron: Boek: Karma en reïncarnatie door Elizabeth Clare Prophet en Patricia R. Spadaro

Meer over karma en reïncarnatie volg de gratis lessen op: karmalessen.nl