De wacht houden in je hart en spirituele bescherming - The Summit Lighthouse Holland

De wacht houden in je hart en spirituele bescherming

We gaan verder met de passages uit het boek ‘Alchemie van het Hart’ Deze lessen gaan over ‘De wacht houden in je hart’ en ‘Spirituele bescherming’.

Een bijzonder subtiel gevaar dat uitgaat ‘van het hart’, een gevaar dat net zo corrosief kan zijn als woede, is de kracht van prikkelbaarheid. In de Agni Yoga boeken beschrijft de adept El Morya het vergif dat voortkomt uit prikkelbaarheid als ‘imperil’. Imperil is een gif dat kan besmetten, verzwakken en uiteindelijk vernietigen. Het kan projecten doen falen, relaties doen mislukken en bedrijven uiteen doen vallen. Imperil kan zich als een virus verspreiden, tenzij we besluiten de kettingreactie te stoppen, een grens te trekken, en de kracht van irritatie te beantwoorden met absolute harmonie. Als we ons verbinden met het patroon van imperil in plaats van ons hart te bewaken, nemen we diezelfde energie over en voegen ons momentum eraan toe. Wij worden een drager van deze besmettelijke ziekte. Wat is het tegengif voor het gif van prikkelbaarheid? ‘We stellen vertrouwen in de kracht van geduld’, zegt El Morya. ‘In de intensiteit van geduld wordt een speciale substantie aangemaakt die, als een krachtig tegengif, zelfs imperil neutraliseert.’ Geduld is een krachtige vorm van liefde.

Kalmeer en tel tot negen. We krijgen allemaal te maken met omstandigheden waarin ons geduld en onze harmonie op de proef worden gesteld en die onze boosheid uitlokken. ‘De beste remedie tegen boosheid’, zei Seneca, ‘is uitstel.’ Als je bijvoorbeeld een vergadering bijwoont, en merkt dat jij of iemand anders zeer boos wordt, probeer dan een kwartiertje pauze voor te stellen. Kalmeer met een glas water, ga naar buiten voor wat frisse lucht en haal een paar keer diep adem. Neem je voor dat je door niemand of niets op die vergadering uit je centrum van harmonie wordt gebracht. Bevestig drie keer hardop met liefde en vastberadenheid: ‘Ik laat mij niet uit de liefde en harmonie van mijn hart brengen!’ Als je dit hebt besloten, draag dan bewust de betreffende zaak over aan God.

Als je besluit om meer liefde te belichamen, kun je verwachten dat je geconfronteerd zult worden met de kracht van de antiliefde. Iedere keer als je hoger wilt stijgen op de spiraal van liefde, zal je op die omwenteling van de spiraal oog in oog komen te staan met de antithese van liefde. Zoals het gezegde luidt, en daar schuilt enige waarheid in: ‘Geen goede daad blijft onbestraft.’ Je kunt bijvoorbeeld ontdekken dat degenen die jaloers zijn op je liefdevolle relatie of je nieuwe onderneming, zullen proberen die te ondermijnen. De krachten van het menselijk ego die op onze liefde reageren met nijd, haat en boosheid, proberen ons af te brengen van onze concentratie op de liefde. Ze proberen ons zover te krijgen dat we ons inlaten met nijd, haat en boosheid.

Hoe gaan we om met antiliefde? Ten eerste zeggen de adepten ons om te bedenken dat we ons niet moeten richten op de mensen die tegen onze liefde lijken te zijn, maar op de energie die door hen heen komt. Het is ‘boosheid, mijn werkelijke vijand’, zegt Shantideva, die lijden veroorzaakt. De eerste stap is om de boosheid, irritatie of jaloezie die op ons wordt gericht, onpersoonlijk te maken. Ten tweede, zoals we in het vorige deel hebben vermeld, zeggen de adepten dat de enige manier om met antiliefde, hoe intensief dan ook, om te gaan, is door meer liefde te genereren. Het licht en het vuur van het hart komen de naderende duisternis tegen, en verteren die.

Alleen een hart vol van het vuur van de liefde kan de irritatie of onenigheid van de ander onder ogen zien, zonder een automatische reflex van irritatie of onenigheid. Alleen een hart vol liefde is gevoelig genoeg om te beseffen dat irritatie of boosheid in wezen een schreeuw om hulp is. Alleen een volwassen hart kan hardheid begroeten met de affirmatie van Shantideva: ‘Mag ik de dokter en het medicijn zijn, en mag ik de verpleger zijn voor alle zieke wezens in de wereld.’

Soms betekent het bewaken van het hart, het liefdevol trekken van grenzen. Ik heb deze les in de loop van de jaren door schade en schande geleerd. Op een keer belde iemand mij die al zijn frustraties eruit gooide in een tirade van boosheid. Nadat ik had opgehangen, voelde ik mij alsof ik in mijn lichaam en in mijn hart de pijn had opgenomen die naar mij toekwam door dat telefoontje. Ik besefte dat het meest liefdevolle ding dat ik had kunnen doen, voor mijzelf en de persoon aan de andere kant van de telefoon, was om beleefd maar beslist mijn grenzen te trekken.

Als mensen boos zijn, hebben we altijd een keuze. Ongeacht hoe erg ze over hun toeren zijn, wij kunnen geconcentreerd blijven op ons hart. We kunnen vriendelijk uitleggen dat we graag op een later tijdstip met hen willen praten, wanneer ze zich beter voelen, maar op dit moment zullen we de conversatie moeten beëindigen.

Als een situatie of relatie zo vol is van kritiek, onenigheid of misbruik dat het giftig is geworden, dan hebben we ter wille van onze eigen spirituele groei het recht om uit te leggen: ‘Ik moet verder. Er is niets wat mijn liefde kan doen om je nu te helpen. Je zult op een andere manier moeten vinden wat je nodig hebt.’ Of als iemand op het punt staat een ernstige fout te maken, moet je misschien zeggen: ‘Dit is ongezond voor jou en voor mij. Ik wil er geen deel aan hebben. En ik raad jou aan om het eveneens achter je te laten. Laten we samen verder gaan in liefde.’


Passage uit het boek: Alchemie van het Hart verkrijgbaar bij: Amethistpers.nl

Lees ook onderstaande post

De hemelvaart

De hemelvaart – Eenheid met God De hemelvaart ...
Het heilig avontuur

Een heilig avontuur

Een heilig avontuur Eeuwige zoeker Een gedachte is ...
Tweelingzielen

De zoektocht naar heelheid

De zoektocht naar heelheid Ieder van ons heeft ...
House of Caiaphas - Gustav Dore

Laten anderen hun karma voor hen dragen -Karma dodging

Laten anderen hun karma voor hen dragen  – ...
The Summit Lighthouse Holland draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders