El Morya Archieven - The Summit Lighthouse Holland

Een heilig avontuur

Het heilig avontuur

Een heilig avontuur Eeuwige zoeker Een gedachte is veerkrachtig, maar wiens gedachte is veerkrachtiger – die van de mens of die van God? De affectie van de wil is zijn reden van bestaan. Een wil zonder affectie is een non-entiteit. De natuurlijke genegenheid van God voor de schepping is zichtbaar in de schepping, want het […]

Niet mijn wil maar de uwe geschiede!

Overgave aan God

Niet mijn wil maar de uwe geschiede! – Aan alle zoekende wandelaars in de Geest Overgeven DE EERSTE MAAL dat de vrijheid over ons heen spoelt, hoe schitterend is dat! Nu, niet langer beziggehouden door een gevoel van worsteling, wordt de mens een deel van de heilige zee. Velen zijn er bang voor om hun […]

Zevenmijlslaarzen – Aan de soldaten van de vrede

De Wil van God

Laat ons opnieuw de ideologieën van de Geest onderzoeken. Laat ons aanbidders onder de mensen zoeken die het domein van de Goddelijke gedachte willen uitbreiden; die de geest van de mens willen veredelen en hem optrekken naar God. Wij zouden de mensen willen laten zien dat ze waardevol zijn en de beste mogelijkheden uitbreiden tot […]

Chela’s die de vlam van het leven zouden willen behouden

Quest for the Holy Grale - Arthur Hughes

“Houd vast wat u heeft ontvangen!” is het fiat van de Heer uitgesproken door zijn heerscharen als ze de fakkel van het leven doorgeven aan elke Hoeder van de Vlam. Chela’s van het heilige vuur spelen een rol in het hiërarchieplan als ze de fakkel van de Heilige Geest en van de Maha Chohan, de […]

I AM the LAW | IK BEN de WET

I AM the LAW

Now, aside from the karmic law and the great wheel of life, there are other causes and effects which bring the people of a nation to submission before the feet of overlords of psychic and Luciferian origin. And that cause is their ignorance and their great neglect of their individual responsibility to keep vigilant over the […]

Chela’s die verdedigers van het geloof zouden willen worden

Archange Michael overthrowing Lucifer

En hoe zit het met Michaël, Prins van de Aartsengelen, bekend als de Verdediger van het Geloof? Michael-el! De naam klinkt aan de hemel als het weerklinken van de Vrijheidsbel. De dageraad komt. En over de heuvels zijn in het vroege licht de silhouetten van de heerscharen van de Heer te zien. Legioenen van de […]

Chela’s hangend in het raster van kosmisch bewustzijn

Chela's hangend in het raster van kosmisch bewustzijn

Ziet uzelf springen op de trampoline van Gods geest. Zie uzelf stuiteren op het raster van energie dat pure intelligentie is – doorschijnende, glinsterende koorden verstrengeld voor het samenspel van identiteiten in en door de geest die God is. Ja, zie uzelf een salto maken in uw etherische lichaam, waarbij u de gymnastiek van geest […]

Chelas die energie vergaren voor een doel

Atom and the I AM

Ik heb gezegd dat het zijn elektronisch is. Je Elektronische Aanwezigheid is een zonnecentrum van wervelende energieën van licht die bewustzijn verzamelen. Het is een vuur dat zichzelf invouwt. Het is een magnetisch krachtveld dat puur zijn, pure zelfheid, cyclus voor cyclus naar zich toe trekt en een punt van God Zelfbewustzijn vergroot, het bewustzijn […]

Chela’s gecentreerd in de vlam en degenen die dat zouden willen zijn

El Morya

Onder de meesters sta ik bekend als een pragmaticus in de meest ware zin van het woord, want ik houd me bezig met praktische zaken en met de eisen van het uur. De mensheid staat voor een dilemma. Het is een dilemma van het zelf, de samenleving en de beschaving. De Darjeeling Raad zoekt antwoorden […]

Hercules en Amazonia

Hercules en Amezonia

Hercules en Amazonia zijn de Elohim van de eerste straal (de Blauwe Straal) van kracht, volmaaktheid, de wil van God, geloof en vertrouwen en goddelijke leiding. Degenen die toegewijd zijn aan deze straal willen leven volgens Gods wil, uitgedrukt door de almacht van de Vader, de eerste persoon van de Drie-eenheid. Toen het fiat werd […]

The Summit Lighthouse Holland draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders