Zo balanceert u karma - The Summit Lighthouse Holland

Zo balanceert u karma

De vele lagen van bewustzijn die de ziel omringen – de energievelden van geest en geheugen, emoties, gevoelens, fysieke vorm, vorm bewustzijn, waarneming en recipiënten – hebben zo zelfbewustzijn gepolariseerd door middel van een uiterlijk bewustzijn dat dit uiterlijke bewustzijn is uitgegroeid tot een synthetisch zelf diametraal in tegenstelling tot het Echte Zelf. De ziel is een verloren identiteit geworden, verloren in tijd en ruimte. Het moet weer gevonden worden. Het moet zich in God gevonden worden.

Nu is er een aspect van uzelf dat ik u kennis mee zou wil laten maken. Het is dat punt van bewustzijn dat het Zelf kent dat God is terwijl het het zelf kent dat de ziel is in de staat om God te worden. Het kent ook alle aspecten van bewustzijn verbonden aan het synthetische beeld. Het Christus zelf is uwe ware zelf. Het is wat u werkelijk bent als een individu dat de individualiteit van God weerspiegelt. Het is uw ware persoonlijkheid die deel uitmaakt van de persoonlijkheid van God. Het Christus zelf is uw mentor, uw persoonlijke goeroe, tot de dag waarop u, samenvoegend met dat zelf, bevestigt: “IK BEN de Christus, IK BEN de mentor, IK BEN de goeroe.

In de vlakken van Materie bent u een conglomeraat van oorzakelijk verband – verleden, heden en toekomst. U bent een krachtveld – een energieveld – een complex atoom van zelfheid, een georganiseerde spiraal van identiteit, een centrum van zielsbewustzijn dat evolueert naar God Zelfbewustzijn. Als een krachtveld van oorzakelijk verband, bent u een accumulatie van karma, van energie die in positieve en negatieve polariteit is die in evenwicht moet worden gebracht met kosmische wet en kosmische cycli, dat het de vlakken van materie zou kunnen overstijgen en de beperkingen van tijd en ruimte zou kunnen overwinnen. U hebt de gave van bewustzijn. Bewustzijn gecentreerd in de vlam van het leven verankerd in het hart kent zichzelf als God – als onbegrensd potentieel, als een wezen dat oneindig is maar vastgebonden aan een matrix die eindig is. De vlam is uw bewustzijn van continuïteit; het is het gedeelte van de Geest dat onsterfelijk, geboorteloos, eeuwig is.

In de vlam weet u dat u altijd hebt bestaan en dat u dat altijd zult doen. In de vlam bevestigt en verheft u de absolute perfectie van uw wezen. De vlam is een miniatuurzon. Slechts een zestiende van een centimeter hoog in de gemiddelde man of vrouw, het is de magneet als uw individualiteit in God. Als de vlam is de IK BEN Aanwezigheid hierboven, dus het is de vonk van het leven hieronder. En zo bent u een dualiteit. Een deel van het zelf, het gedeelte dat volledig in God wordt gerealiseerd, leeft in de Geest; en dat deel van het zelf dat nog niet volledig zelf gerealiseerd is in God leeft in de vlakken van Materie. Dat deel is de ziel. De ziel is de sfeer van identiteit die draait rond het zonnecentrum, het heilige vuur. Dompelend in de vlam als de bron van het leven in de Materie, kent de ziel zichzelf ook als God. Maar het bewustzijn van de ziel omvat de herinnering aan vroegere incarnaties en interacties met andere zielen.

De ziel wordt omringd door een elektronisch krachtveld dat de oorzaak, het gevolg, het verslag en het geheugen bevat van die energieën van karma die balans vereisen voordat de ziel kan terugkeren naar het niveau van de werkelijkheid in de IK BEN Aanwezigheid. Dit krachtveld wordt de elektronische gordel genoemd. Het kan in diagram worden gebracht als de onderste helft van een ei gepositioneerd van de navel (of de zonnevlecht) tot onder de voeten. De dagelijkse ontmoetingen van man en vrouw op de straten van het leven zijn in werkelijkheid het afwikkelen van de cycli van karma – van positieve en negatieve krachten die tot hun recht komen voor de afrekening van de wet van zijn. Ervaringen geven aan dat zakken van energie die in andere levens worden misbruikt, vanuit het vlak van het onderbewustzijn naar het oppervlak van het onderbewustzijn komen voor het herstel van evenwicht, zowel binnen als tussen zielen. In het proces, moeten individuen de kunst van zelfbeheersing leren.

Gecentreerd in de vlam, kunt u dan de negatieve spiralen uitdagen in de naam van uw eigen Christus Zelf en een oproep doen aan de IK BEN Aanwezigheid om de vlam in actie vrij te laten komen en om de vlam te doen passeren door het onderbewustzijn voor de transmutatie van de oorzaak en kern van elke negatieve aandoening. U zult de frequentie veranderen van energieën die losgekoppeld zijn van de bron, zodat ze herenigd kunnen worden met de bron. Elke keer dat een situatie van onbalans optreedt in uw leven, als een chela op het pad moet u het zien als een kans in het heden om een fout van het verleden recht te trekken. Zo balanceert u karma.


Uit: Opgestegen Meester El Morya: De Chela and the Path,p. 30 – 34

Lees ook onderstaande post

De hemelvaart

De hemelvaart – Eenheid met God De hemelvaart ...
Het heilig avontuur

Een heilig avontuur

Een heilig avontuur Eeuwige zoeker Een gedachte is ...
Tweelingzielen

De zoektocht naar heelheid

De zoektocht naar heelheid Ieder van ons heeft ...
House of Caiaphas - Gustav Dore

Laten anderen hun karma voor hen dragen -Karma dodging

Laten anderen hun karma voor hen dragen  – ...
The Summit Lighthouse Holland draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders