HilarionTeachings

Zie, nu is de aanvaarde tijd – we moeten vandaag kiezen

‘Zie, nu is de aanvaarde tijd, nu is de dag van verlossing’, schreef de apostel Paulus. We moeten vandaag kiezen of we in dit leven vereniging met God willen bereiken of dat we onze zielen en onze God vervloeken en deze vereniging verspelen. Als we voor het eerste pad kiezen en onze zielen behalen hun testen, zullen we vereniging met God bereiken. Als we het andere pad omarmen en onze zielen falen hun testen, hebben we niets om naar vooruit te kijken behalve ‘vurige verontwaardiging’.

Zoals de auteur van Hebreeën schreef: ‘Want als we moedwillig zondigen nadat we de kennis van de waarheid hebben ontvangen, blijft er geen offer meer voor zonden over, maar een zekere angstige verwachting van oordeel en vurige verontwaardiging.

De waarheid is dat de meeste mensen noch de spirituele verworvenheid hebben noch de bekrachtiging van God om de overhand te verkrijgen over ofwel hun ego’s ofwel hun wachters, en nog minder over de gevallen engelen. Dus houden zij de teugels van de evolutie van hun ziel niet stevig vast. Het is triest maar waar dat zonder goddelijke tussenkomst de gehele mensheid op een enkeling na niet in staat is om dagelijks de krachten van het kwaad aan te pakken en te overwinnen. Zij wegen niet op tegen de uitdaging om de krachten van het kwaad te verslaan die zich in hun eigen psyche bevinden en nog minder tegen de krachten van het kwaad, die zich in de psyche van de planeet bevinden.

En dus, uiteindelijk, totdat de ziel weer verbonden is met haar Heilige Christus-Zelf, zijn de menselijke ego en de wachter-op-de-drempel sterker dan de ziel. En dit is een reden waarom het niet zo gemakkelijk is voor de ziel om op te stijgen van het zetel-van-de-ziel chakra naar het hartchakra.

Om te kunnen opstijgen moet de ziel haar neiging overwinnen om herhaaldelijk voor haar testen op de belangrijkste punten te falen. Zij moet deze belangrijke punten herkennen en proberen deze dagelijks te overstijgen. En met de hulp van haar Heilige Christus-Zelf en aartsengel Michael, als zij zich daarvoor inzet, zal zij stap voor stap leren hoe haar menselijke ego en haar wachter-op-de-drempel uit te dagen en te verslaan.

De dag zal komen wanneer, na ijverige toepassing van de wetten van God, dat de ziel 51% van haar karma vereffend heeft. Als zij dit niveau heeft bereikt, zal ze uiteindelijk de wenteltrap opstijgen van de zetel-van-de-ziel naar haar wettige verblijfplaats in de geheime kamer van het hart, om daar te communiceren met haar Heer, haar geliefde Heilige Christus-Zelf.


Bron: Understanding Yourself, Copyright @2020 The Summit Lighthouse, Inc.