Wat alchemie kan doen voor een in verval verkerende wereld - The Summit Lighthouse Holland

Wat alchemie kan doen voor een in verval verkerende wereld

Wat alchemie kan doen voor een in verval verkerende wereld

De maan beheerst de donkere kant van het leven en is het kleinere licht, het teruggekaatste licht van de zonne-energie van God. In deze toestand van weerkaatsing kan zij een enorme invloed uitoefenen op de getijden en het waterelement. Luna, de maan, de grote ronddraaiende satelliet die over de nacht heerst, bestuurt dan ook gedeeltelijk het emotionele lichaam van de mens en kan gemakkelijk zijn grootste vijand of zijn beste vriend worden. Want wanneer zij op de beste manier gebruikt worden, kunnen de energieën van de maan, (onder de voeten geplaatst), hem helpen om alchemistische beheersing over zijn energie, (zijn ‘energie in motions’), te bereiken. Laat ons zien waarom dit zo is.

Mensen blijven het slachtoffer

De maan reflecteert het astrale lichaam van de aarde. Wanneer we met de maan werken, werken we met het weerkaatsende licht van de zon. Indien het astrale lichaam onder de beheersing van de Christus verkeert, wordt haar macht grenzeloos. Wanneer haar gezuiverde energieën nog eens verveelvoudigd worden door de maan, die niets anders is dan een grote reflector, wordt haar macht tot bijna eindeloze proporties vermeerderd. Maar tot aan het moment dat het massabewustzijn beheerst wordt door het licht van de zon in plaats van door de nacht, zal de maan de astrale uitwasemingen van de planneet weerkaatsen. Zo zullen de mensen het slachtoffer blijven van hun eigen afgrijselijke verkeerde scheppingen; en dit effect is nog sterker gedurende de volle maan.

Gezuiverde bewustzijn alchemist

Nu gebruikt de alchemist zijn gezuiverde bewustzijn als een reflector van zonne-energieën zoals de maan het licht van de zon weerkaatst, De wateren van zijn denkvermogen weerkaatsen het licht van de dag en van de nacht, zoals het water van de zee zowel het gouden pad van de zon als de maan reflecteert. Maar het Christusbewustzijn, het prisma van zuiverheid als de ‘glazen zee’ filtert de onzuiverheden van de maan uit terwijl het het licht van de zon breekt.

Proces van transmutatie

Aangezien alle energie Gods energie is, kunnen de door de mensen verkeerd gebruikte energieën (door de maan teruggestuurd naar de plaats waar zij vandaan kwamen, overeenkomstig de karmische wet), bevrijd worden van de belemmeringen van de vleselijke geest door het proces van transmutatie. Zij kunnen daarna gebruikt worden om, zoals de Grote Alchemist dat doet, volmaakte kunstwerken te scheppen totdat de patronen in de hemel die van de aarde transformeren en de maan een bol van gezuiverde kracht wordt.

Verstoorde emoties

De meeste van u weten maar al te goed dat wanneer uw emoties verstoord raken door uitwendige toestanden, gevoelens of ideeën, er een moment komt waarop u nog juist in staat bent om de beheersing over uw emotionele lichaam te bewaren. Wanneer daarna aan deze energieën toegestaan wordt ongeremd door te razen gaat die beheersing verloren en komen de mensen er gemakkelijk toe om dingen te doen, te denken of te zeggen die zij op een dag zullen betreuren.

Dienen van de medemens

Daarentegen kennen de meesten van u grote vreugde en vrede die over uw ziel komen wanneer u iets voor een ander hebt kunnen doen. Dit komt doordat er diep in u een liefdevol verlangen woont om uw medemens te dienen. Dit verlangen is wat de Christus, de zoon van David, er toe bracht om neer te dalen als de Messias. De herder-koning, een man naar Gods hart, communiceerde met God en bereidde zich voor op grotere dienst terwijl hij zijn schapen hoedde. Nergens was de luister van zijn ziel groter dan in de schoonheid van zijn meditaties op de Geest des Heren, die weergegeven zijn in het boek der Psalmen.

Vermoeide zakenman en gefrustreerde moeder

Een van de beste manieren waarop de vermoeide zakenman of manager, de gefrustreerde moeder of huisvrouw, de in verwarring gebrachte jongeman of -vrouw, integratie en heelheid voor zichzelf kunnen vinden, is het ontwikkelen van het vermogen om hun emoties precies datgene voor hen te laten doen wat zij willen. Zo’n discipline kan hun kijk op het leven volledig veranderen, want zij zullen het leven dan tegemoet treden met vreugdevolle verwachtingen, niet met onvoldaanheid.

Bereidheid tot geven

Wanneer het bijvoorbeeld liefde voor elkaar is die u wilt uitdrukken, moet u zich altijd wachten voor zelfzuchtige liefde, die van de geliefde de verwachtingen van u eigen geest en hart zou eisen zonder ooit de bereidheid tot geven te begrijpen die de eigenschap van de liefde is. Om te kunnen liefhebben zoals God lief heeft, moet u eerst vrijheid geven aan alle delen van het leven, uzelf inbegrepen. Daarna moet u uw vertrouwen, als een jong vogeltje in het nest, op het hart van God stellen, het hart van goedheid en genade.

Laag-bij-de-grondse-emoties

Wanneer u alles gegeven hebt, dan zult u de meest vreugdevolle, eeuwige gaven van God ontvangen die u zich zou kunnen voorstellen- en zelfs sommige die u zich niet kunt voorstellen. Deze zullen niet alleen door de kelk van u eigen hart komen, maar ook door de harten van uw kameraden. Als u werkelijk zou willen liefhebben, moet u leren de laag-bij-de-grondse emoties van zelfzucht, afgunst, jaloezie, wrevel, koppigheid en ondankbaarheid onder de duim te krijgen.

Beheersen van emoties

Wij dringen er dan in dit stadium van onze studie in de alchemie op aan dat u overweegt de beheersing over de emoties te leren. Emoties spelen een belangrijke rol in de werking van de creatieve Wolk waar wij ons mee bezig houden en van waaruit wij functioneren. De enige manier om werkelijk gelukkig te zijn is om onszelf geheel aan het universum en aan God te geven, terwijl wij ons tezelfdertijd bewust zijn van, en ook van God verwachten en ontvangen, de gift van ons Werkelijke Zelf.


Bron: Voortgezette studie in de Alchemie  – Blz. 53,54 en 55 –

Lees ook onderstaande post

De hemelvaart

De hemelvaart – Eenheid met God De hemelvaart ...
Het heilig avontuur

Een heilig avontuur

Een heilig avontuur Eeuwige zoeker Een gedachte is ...
Tweelingzielen

De zoektocht naar heelheid

De zoektocht naar heelheid Ieder van ons heeft ...
House of Caiaphas - Gustav Dore

Laten anderen hun karma voor hen dragen -Karma dodging

Laten anderen hun karma voor hen dragen  – ...
The Summit Lighthouse Holland draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders