Teachings

‘Transmuteren’ is iets veranderen in een hogere vorm

In de  passages uit het boek ‘Alchemie van het Hart’ van januari worden een aantal prachtige lessen voor de ziel gegeven in de hoofdstukken over ‘Het hart vrijmaken’ en ‘De wacht houden in je hart.’ 

Net zoals wij het stof en vuil dat we dagelijks verzamelen, van ons afwassen, zo kunnen wij er een dagelijks ritueel op na houden van het baden en zuiveren van ons hart om het te bevrijden van de rommel die onze spirituele visie vertroebelt en ons kortzichtig maakt. Iedere spirituele traditie heeft haar eigen zuiveringsoefeningen. Vaak zijn het heilige formules van gebed en meditatie die het licht van de Heilige Geest oproepen om het hart te zuiveren. In sommige tradities wordt deze krachtige transformerende energie van de Heilige Geest gezien als een violet licht, beter bekend als de violette vlam. 

‘Transmuteren’ is iets veranderen in een hogere vorm. Deze term werd eeuwen geleden gebruikt door de alchemisten die op fysiek niveau probeerden onedele metalen in goud te transmuteren – en, op spiritueel niveau, transformatie te bereiken, en uiteindelijk het eeuwige leven. Dit is precies wat de violette vlam kan doen. Het is een hoogfrequente spirituele energie die de ‘zware’ elementen van ons karma scheidt van het goud van ons ware zelf, en het transmuteert, zodat we ons hoogste potentieel kunnen bereiken. 

Affirmaties en gebeden die de violette vlam van de Heilige Geest oproepen, kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van iedere spirituele beoefening. Mensen die het violette vuur gebruiken in hun gebeden en meditaties, merken dat het helpt om ongezonde bewustzijnspatronen op te lossen, negatief karma te transmuteren, innerlijke pijn te verjagen en evenwicht te brengen in hun leven. Het brengt bewustzijn van en afstemming op het innerlijke zelf teweeg, waardoor creativiteit en gevoeligheid toenemen. Het helpt om de deuren van ons hart open te houden, zelfs nadat we een pijnlijke ervaring hebben doorgemaakt. 

Ik adviseer nieuwelingen op het gebied van de violette vlam altijd om ermee te experimenteren. Ik raad hen aan om minstens een maand lang 15 minuten per dag violetvuurgebeden en affirmaties te geven, en te letten op de positieve veranderingen die in hun leven beginnen plaats te vinden. Je kunt deze affirmaties geven als onderdeel van je dagelijkse gebedsritueel, terwijl je onder de douche staat, of je klaar maakt voor de dag, of zelfs als je naar je werk rijdt, aan het sporten bent of boodschappen doet. 

In onze huidige snelle wereld, worden we vaak gebombardeerd door druk van buiten en van binnen die het vredige en harmonieuze ritme van ons hart kan verstoren. Spiritueel meesterschap vereist dat we ons hart bewaken tegen deze indringers die ons uit het centrum van liefde willen brengen. Als we meesterschap willen bereiken in ons hart, moeten we leren het ritme van ons bestaan aan te passen aan het natuurlijke ritme van het hart. 

De adept Djwal Kul zegt: ‘Net zoals voedsel spiritueel geluk kan schenken als het is voorbereid door handen die geladen zijn met spirituele liefde, zo zullen onze handelingen, doordrongen van liefde, de schoonheid van de wereldgemeenschap vergroten.’ 

Wij brengen ons vermogen om een instrument van genezing te kunnen zijn in gevaar, wanneer we het licht dat God ons gaf, niet kunnen vasthouden – wanneer we die energie laten uitputten door uitbarstingen van woede, irritatie, trots, onverdraagzaamheid, zelfzucht, kritiek, enzovoorts. God wil ons meer licht en energie toevertrouwen, maar we moeten die toename van kracht waard zijn. Met andere woorden: de kosmische bank zal ons niet meer energie lenen, dan waarvan wij kunnen bewijzen dit verstandig te zullen gebruiken. 

De achtste-eeuwse boeddhistische monnik en wijze Shantideva zei het op deze manier: ‘Wat mijn deugdzame daden ook zijn, devotie aan de Boeddha΄s, vrijgevigheid, enzovoort, verzameld in de loop van duizenden eeuwigheden, zij worden vernietigd in één moment van woede. Er is geen zonde zo schadelijk als haat, geen verzoening zo effectief als verdraagzaamheid … Mijn geest zal geen vrede ervaren als hij pijnlijke gedachten van haat in stand houdt.’