Sponsors

Sponsors

Church Universal and Triumphant wordt gesponsord door Jezus Christus en Gautama Boeddha. Zij zijn de hoofden van de kerk. De externe  organisatie van de Grote Witte Broederschap als een baken van verlichting, wijsheid en liefde voor de vooruitgang van de ziel.

The Summit Lighthouse biedt ondersteuning voor het geestelijk pad dat door de leerstellingen van de opgevaren meesters wordt omschreven die alle gelovigen en nationaliteiten omarmt.

Het doel The Summit Lighthouse is om de leringen van de opgevaren meesters te publiceren en licht te werpen op de verloren of vervormde leringen van Christus.

De opgevaren meesters leren het pad om de overwinning te overwinnen, waardoor de ziel zich met het Hoger Zelf kan herenigen, de aarde met zelfbeheersing kan doorlopen en kan terugkeren naar de hemelse wereld, na afloop van een leven op aarde. Dit is het pad van persoonlijk Christendom, waarbij iedereen die weg kan overwinnen.

The Summit Lighthouse is een non-profit organisatie die zich toelegt op het verspreiden van de leerstellingen van de opgevaren meesters over de hele wereld.