Opgevaren MeestersTeachings

Serapis Bey: “You have the pearl of great price!” – “Je hebt de parel van onschatbare waarde!”

English VersionThose who love are the disciplined ones who can walk through the Narrow streets of the cities of the Middle East where every form of temptation lurks and every aspect of the sins of human consciousness is displayed in these marts.

To walk through or to tarry and explore?

It is one thing to enjoy a shopping trip; it is another to become addicted to going shopping and to examining the manifestations of human consciousness when you ought to be meditating the light that burns within the shops of your very own chakras – the shops of the Buddha and the jewels of the Buddha that are in the jewel shop.

Precious ones of Fire, discipline means to withdraw energy (and with it your attention) from its encasement in the tomb of Matter. It means to sacrifice the flow of energy into lesser creations and to consecrate it to the one flame of Life. You have the pearl of great price! The pearl is the symbol of your Causal body, and the layer upon layer of the pearl are the spheres of consciousness that you have built layer upon layer around the central core of the I AM Presence.

 


Dutch versionDegenen die liefhebben zijn de gedisciplineerde lichtdragers die door de smalle straten van de steden van het Midden-Oosten kunnen lopen waar elke vorm van verleiding op de loer ligt en waar op deze markten elk aspect van de zonden van het menselijke bewustzijn wordt getoond.

Er doorheen lopen of er vertoeven en ze verkennen?

Het is één ding om te genieten van een keer winkelen; het is iets anders om verslaafd te raken aan winkelen en de manifestaties van het menselijke bewustzijn te onderzoeken, terwijl je zou moeten mediteren op het licht dat brandt in de winkels van je eigen chakra’s – de winkels van de Boeddha en de juwelen van de Boeddha die zich in deze juwelenwinkel bevinden.

Dierbaren van Vuur, discipline betekent dat je energie (en daarmee je aandacht) onttrekt aan haar omhulsel in de tombe van de Materie. Het betekent om de energiestroom op te offeren die gericht is op lagere creaties en deze toe te wijden aan de ene vlam van het Leven. Je hebt de parel van onschatbare waarde! De parel is het symbool van je Causale lichaam, en de laag na laag van de parel zijn de bollen van bewustzijn die je laag na laag hebt opgebouwd rond de centrale kern van de IK-BEN-Aanwezigheid.


Source: Lords of the Seven Rays, excerpt from a dictation by Serapis Bey ‘The Path of the Ascension is the Path of Love’.
Bron: Lords of the Seven Rays, fragment van een dictatie van Serapis Bey ‘The Path of the Ascension is the Path of Love’.