Wet van Reincarnatie

Een wet die nauw met karma verbonden is, is de wet van reïncarnatie. Reïncarnatie geeft de mens de toekomende cycli van tijd en de kansen die onze ziel nodig heeft om onze karmische schulden af te betalen, ons goddelijk plan te vervullen, meesterschap te bereiken en ons te verenigen met ons Hogere Zelf. Vervolgens verenigt de ziel zich met God in het ritueel van de hemelvaart. De ziel is onsterfelijk en incarneert meerdere malen en onder de omstandigheden die het best uitdrukking geven aan iemands karma en dharma, en om van daaruit te leren zich met God te verenigen. Er bestaan over het algemeen drie manieren om negatief karma te vereffenen of goed te maken. Deze manieren geven uitdrukking aan Gods genade en rechtvaardigheid:

•  De eerste maar ook langzaamste manier is door het leven te nemen zoals het komt. Maar deze manier kan vaak moeilijk zijn. Bijvoorbeeld: in dit leven kan een persoon trouwen en degene die hij in een vorig leven in de steek liet of verraadde, ondersteunen. Of, hij kan misschien zelf te lijden hebben door de pijn die hij anderen vroeger aangedaan heeft.

•  De tweede manier om negatief karma te vereffenen is door goede daden te doen, waardoor de weegschaal doorslaat ten goede. Dit kan worden gedaan door liefdevol dienstbaar te zijn. Misschien werkt iemand onvermoeid in een verpleeghuis, omdat zij of hij op zielenniveau (een innerlijk gevoel) weet, dat haar/zijn karmische balans negatief is.

•  De derde en snelste manier om slecht karma uit te boeten is om gebruik te maken van een speciaal geschenk van de opgevaren meesters, namelijk de violette vlam mantra’s. Door deze spirituele energie, met een hoog trillingsgetal, aan te roepen, kunnen veel negatieve karmische patronen letterlijk worden opgelost waardoor je geholpen kunt worden om zelf meesterschap te krijgen en bevrijd te worden van de rondes van wedergeboorte. Sommige karmische patronen worden verzacht door transmutatie. Sommige negatieve karmische patronen vereisen een oplossing op Gods wetenschappelijke wijze maar de violette vlam maakt elke oplossing ervan gemakkelijker en vreugdevoller.

Goede boeken om Gods wetten te begrijpen zijn Saint Germain over Alchemie en voor het gebruik van de violette vlam Het Violette Vuur.

Pin It on Pinterest

X
X