Niet mijn wil maar de uwe geschiede! - The Summit Lighthouse Holland

Niet mijn wil maar de uwe geschiede!

Niet mijn wil maar de uwe geschiede! – Aan alle zoekende wandelaars in de Geest

Overgeven

DE EERSTE MAAL dat de vrijheid over ons heen spoelt, hoe schitterend is dat! Nu, niet langer beziggehouden door een gevoel van worsteling, wordt de mens een deel van de heilige zee. Velen zijn er bang voor om hun eigen wil over te geven aan de universele Wil. Zij vrezen hun identiteit te verliezen, terwijl zij in werkelijkheid hun identiteit slechts loslaten en hem weer terugvinden in het gezegende vermogen om hun eigen weg te bepalen dat aanwezig is in de hogere octaven van harmonie.

Harmonie

Want harmonie is een Goddelijk besef, een inspiratie van zo’n hoog trillingsgetal, zo’n veerkracht en zo’n eenheid met al het leven, dat men zich in de hemel niet kan voorstellen hoe iemand die daarvan geproefd heeft ooit weer terug kan keren naar de modder van vleselijke expressie. De nood is groot; en het is Gods Wil dat wij de kinderen van de zon bijeen vergaderen onder het baldakijn van de Goddelijke glans.

De mensen hebben mij beschuldigd van hardheid. Laat mij u zeggen: er zijn twee soorten hardheid. Ten eerste hardheid van het hart, die volledig zelfzuchtig is en verband houdt met trots en ambitie. Ten tweede de hardheid die zich identificeert met de diamant van goede wil – Gods Wil voor het totaal goede, de totale intelligentie en de totale gelegenheid.

Vormen van subtiliteit

Er zijn tegenwoordig zo vele vormen van subtiliteit in gebruik op aarde dat het proces van het leren kennen van de Wil van God soms erg moeilijk kan zijn. Zo stellen sommige mensen zich bijvoorbeeld voor dat armoede van de Wil van God is; dezen maken van hun leven een toonbeeld van eenvoud. Anderen zien weelde en overvloed als de Wil van God. In werkelijkheid kan geen van beide toestanden de ziel haar overwinning garanderen. Dit kan wél gebeuren door de toestand van niet-gehecht-zijn die of het rijk van het universum in al zijn volheid kan gebruiken of tevreden kan zijn in iedere omgeving.

Niet oordelen

Hoe belangrijk is het dan dat de mensen niet oordelen, opdat zij niet geoordeeld zullen worden. Want zij die in armoede leven, zowel als zij die omgeven zijn door de grootste rijkdom, kunnen de Wil van God doen. Toch zeg ik tegen de geestelijk rijken en de geestelijk armen: uw leven is niet in het materiële, maar in het spirituele. Echter, wanneer er een totale overgave aan God plaats vindt, kunnen alle dingen u veilig toevertrouwd worden. Het is beter te geven dan te ontvangen; maar als u niet eerst ontvangt, zou ik willen vragen, hoe kunt u dan geven?

Gods Wil

Daarom is het des Vaders welbehagen om u te zegenen met zijn Geest en ook met materiële substantie, wanneer de Heren van Karma vinden dat er zegeningen voor de mensheid uitgedeeld kunnen worden door uw gezegende levensstroom. De Wil van God is alles. Want hij geeft de vonk die de duisternis terugdringt van het bewustzijn der zinnen, van onwetendheid en wanhoop, terwijl hij bovendien de toorts ophoudt van ware verlichting voor de zoekende ziel, daarbij iedereen in staat stellend om zichzelf te vinden, verloren in de passie van Gods Wil!

Wijs in eenvoud

Wees dan wijs in de eenvoud van God. Wees er tevreden mee om de mensen niet te oordelen maar hen liever te inspireren tot het medewerken met die wonderbaarlijke realiteit: de Wil van God. De Wil van God vertegenwoordigt de originele archetypische gedachte van God die zich op unieke wijze identificeert met de ziel van de individuele mens. Terwijl hij banden onderhoudt met de individuele mens, handhaaft hij zijn eigen persoonlijke vitale eenheid.

Niet aarzelen

Het fiat ‘Niet mijn wil, maar de uwe geschiede’ was niet bedoeld als een verklaring van opofferingsgezindheid, maar als een uiting van hemels geïnspireerde wijsheid. In de hogere scholen wordt deze mantra van de Geest invocatief geïntoneerd om zo de noodzakelijke verbinding tussen de mens en God tot stand te brengen. Kleine sleutels ontsluiten de grootste deuren, en de mens moet klaar zijn om door de deur te gaan en niet aarzelend op de drempel te blijven staan. U weet nooit hoe besluiteloosheid en weifeling de geest kunnen veranderen waardoor de stem van God aan dovemansoren gericht is.

Wees klaar

Wees klaar, mentaal, spiritueel en emotioneel, door een daad van simpele devotie of een gevoel van eerbied, om de Wil van God te accepteren.
Perioden van prestaties liggen in het verschiet – het ontwerpen van grote steden, beschavingen, en menselijke daden. Maar totdat de Wil van God acceptabel wordt voor de mensen, totdat zij hun ondubbelzinnigheid opzij kunnen zetten, zullen zij onstabiel en fluctuerend in hun doelen zijn. De angsten in hun wereld bestaan in de eerste plaats uit hun ontkenning van God en in de tweede plaats uit hun ontkenning van zijn Wil. Opdat het koninkrijk van God zich zal kunnen manifesteren op aarde, moet het zich eerst manifesteren in het hemelse bewustzijn.

Laat de mensen denken aan de hemel en aan Gods Wil, laat hen de krachten der duisternis ontkennen, en het licht van de heilige kennis zal wetenschap en religie de weg tonen tot geluk, en eindige dagen veranderen in oneindige periode van zaligheid voor allen.

Zo heeft God het verordonneerd en zo moet de mens het proberen te leren kennen!

O Heilige Wil, daal neer op aarde, bidden wij,

EL MORYA


Bron: El Morya: De Wil van God. Een heilig avontuur, p. 49 – 55.

Lees ook onderstaande post

De hemelvaart

De hemelvaart – Eenheid met God De hemelvaart ...
Het heilig avontuur

Een heilig avontuur

Een heilig avontuur Eeuwige zoeker Een gedachte is ...
Tweelingzielen

De zoektocht naar heelheid

De zoektocht naar heelheid Ieder van ons heeft ...
House of Caiaphas - Gustav Dore

Laten anderen hun karma voor hen dragen -Karma dodging

Laten anderen hun karma voor hen dragen  – ...
The Summit Lighthouse Holland draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders