Moeder Maria omarmt het Christuskind in ons - The Summit Lighthouse Holland

Moeder Maria omarmt het Christuskind in ons

Fragmenten uit de dictatie van geliefde Moeder Maria. Pearls of Wisdom® Jaargang 35 nr. 62, 8 december 1992  “De Koning verlangt naar zijn bruid.” en “Het komen tot de volheid van de gedaante van Christus.”  

“Ik kom als de Moeder van allen die mij willen ontvangen. IK BEN Maria. En zo heeft mijn dochter tegen u gesproken door een van mijn dochters. En zo, geliefden, kom ik deze nacht speciaal om van mijn armen de Kerstroos, de baby, het Christuskind te nemen. En ik geef dit Christuskind aan elk van u om nu te hebben en om vast te houden als uw eigen ziel en als de viering deze dag van de hergeboorte van uw ziel in het Goddelijke Mensenkind.

Dus uw innerlijke kind en uw innerlijke ziel zijn één. Zie nu de geweldige geboorte van dat Kind, Christus in u, en wieg hem en heb hem lief en schommel hem en gebruik mijn liederen op Sanctissima *) om de ziel te helen, om het innerlijke kind te genezen, om het innerlijke kind te brengen naar de plaats waar het kind kan binnengaan en dat Mensenkind kan zijn.

Zing voor de transmutatie van de boosheid, het bezeren, de pijn, de scheiding, het verlies, de verlating en alle dingen die [uw innerlijke] kind zijn aangedaan of die u uzelf aangedaan heeft.” “Oh, ja, geliefden, u hoeft niet lang te werken in dit gevoel van pijn. U bent naar dit altaar gekomen dat in deze stad opgesteld is en derhalve mag u uw pijn achterlaten op het altaar.

Wat u kunt zien zal het verschil uitmaken. Kunt u nu niet zien, terwijl engelen u en de zaligheid van uw hart omringen, dat er transformatie is, dat er transmutatie is?” “Oh ja, geliefden, mijn engelen zingen  de Sanctissima-liederen samen met u. Zij zijn aan het zingen en hun vibratie is een deel van wat u ontvangt wanneer u die tape afspeelt. Hun stemmen zijn niet noodzakelijkerwijs opgenomen op de tape maar zij zijn opgenomen via de zangers. Maar dan, ziet u, komen zij en zingen wanneer u zingt met deze opname.”  “Laat het zingen van deze lofliederen alle duisternis doen verdwijnen en ontkenning van man, vrouw, van kind.

 Kijk naar de baby in uw armen. Kijk naar de vreugde op het gezicht van deze baby van uw innerlijke Ware Zelf! Uw hele ziel wordt bevrijd, want u durft dit kind te ontvangen, dit kind te kennen, dit kind te wiegen, dit kind te worden, om het Kindmens te worden, om sterk te groeien in wijsheid en in de Geest van de Heer  en te komen tot de volheid van de gedaante van Christus na zo vele jaren of cycli van het gaan door die records, die simpelweg opgelost worden door de violette vlam en door uw liefde voor alle kinderen, door uw gebeden voor alle kinderen en alle zielen in nood.

 Oh, geef die liefde, opdat u ontvankelijk zult zijn ten aanzien van [de Heer Christus] en in staat zult zijn om de liefde van het Mensenkind binnen u te ontvangen! Deze ziel die u bent moet oprijzen. Houd moed, dierbaar hart! Houd moed! Want de nacht zal voorbijgaan, zoals ik gezegd heb. Maar hij zal niet voorbijgaan totdat u uzelf een machtige vlam aansteekt in die nacht en [die nacht] uiteendrijft en de moed heeft om angst en twijfel en alle compromissen van liefde uit te bannen.”

“Ik zal uw hart ook binnengaan om u te assisteren in het maken van de overgang van het uiterlijke, geharde, bezeerde en gekneusde zelf naar het innerlijke glorieuze zelf dat het stralende Christuskind is. Ik zal tot u komen, geliefden, en ik zal tot u komen op een zeer speciale manier die voor elk van u geschikt is. Wanneer u de rozenkrans reciteert en dat zo vroeg op de dag doet voordat de zorgen van de dag en het karma van de dag u overnemen, kan ik zo gemakkelijk binnengaan, want u heeft mijn Aanwezigheid rondom uzelf geplaatst door de recitatie van het Wees Gegroet.

Leer mij kennen, geliefden. Leer mijn voetstappen kennen die zacht, zachtjes naar de plaats van uw devoties komen. Leer mij kennen, geliefden, [als de Opgevaren Vrouwelijke Meester Maria]  want velen op deze aarde kennen me op een andere wijze. Zo verzegel ik u, dan, mijn kinderen, mijn zonen en dochters, mijn engelen die zijn gekomen vanuit de heerscharen van de zeven Aartsengelen – ik verzegel u in de matrix van uw victorie. Dit betekent dat ik u verzegel in de baarmoeder van de Kosmische Maagd. Ik verzegel u in die plaats, voorbereid voor de meest volledige ontwikkeling van uw ziel en ik verzegel u geliefden, in de plaats voorbereid voor uw genezing.   

 De matrix is het patroon van alles wat u bent en zult zijn. Ik houd dat patroon vast. Ik zie het nu. O, kom, zie het samen met mij. Zie het door de ogen van God. Zie het door de ster van Bethlehem en de baby van Bethlehem. Zie het nu! Zie uzelf in de heelheid, want vele, vele zielen hebben u nodig, dringend nodig, opdat zij zullen kunnen binnengaan in de poorten van ongedeerde geboorte en ergens voor kunnen gaan staan en hun zegje kunnen doen.

 Ja, geliefden, wees nu snel om mijn offer van genezing van het hart van het Christuskind te ontvangen. Moge deze Kerstavond en Kerstdag, en als u het nieuwe jaar ingaat, voor u een ongeëvenaarde ervaring zijn in een hernieuwde heelheid die u duizenden jaren lang niet gekend hebt.

 IK BEN met u tot aan uw heelheid. Sommigen van u zijn er bijna en kunnen daar in cycli zijn, niet te ver weg. Wees snel, wees snel, mijn zonen en dochters! Uw Bruidegom wacht op u en de Heer heeft u nodig. Zoals het geschreven is, “De Koning verlangt naar zijn bruid.”

________________________ 

* Sanctissima: Een Muzikale Mis voor Wereldvrede, negentien mooie liederen gericht aan de Gezegende Moeder, uitgevoerd door het Universele en Triomferende Kerkkoor geleid door Elizabeth Clare Prophet. 70-minuten album, stereo-opname, beschikbaar op CD, teksten bij de liederen zijn ingesloten in een begeleidend boekje. De Opgevaren Meester Djwal Kul heeft gesproken over Sanctissima als zijnde “een geweldig grote kristallen kelk van muziek die komt van de hoogten van de Elohim” en Aartsengel Raphaël en Moeder Maria hebben gezegd: “Het is inderdaad een kelk waarin de hemelse heerscharen hun licht onophoudelijk schenken.”

 

Lees ook onderstaande post

De hemelvaart

De hemelvaart – Eenheid met God De hemelvaart ...
Het heilig avontuur

Een heilig avontuur

Een heilig avontuur Eeuwige zoeker Een gedachte is ...
Tweelingzielen

De zoektocht naar heelheid

De zoektocht naar heelheid Ieder van ons heeft ...
House of Caiaphas - Gustav Dore

Laten anderen hun karma voor hen dragen -Karma dodging

Laten anderen hun karma voor hen dragen  – ...
The Summit Lighthouse Holland draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders