The Summit Lighthouse Holland Kuan Yin de compassievolle verlosser 

Kuan Yin de compassievolle verlosser

Kuan Yin de compassievolle verlosser

“Ik ben vastbesloten dat dit zevende tijdperk een gouden tijdperk zal zijn”

Geef Kuan Yins Kristallen Rozenkrans voor de verlossing van de lichtzielen
Kuan Yin is de compassievolle vrouwelijke verlosser uit het Oosten. In heel Oost-Azië vind je altaren gewijd aan deze Moeder van de Genade – in tempels, huizen en grotten langs de weg – en gebeden naar haar Aanwezigheid en haar vlam liggen onophoudelijk op de lippen van toegewijden die haar leiding en hulp zoeken op elk gebied van het leven.

Heb je je weleens afgevraagd wat er voor nodig is om deze wereld en de zielen van het licht te redden? Heb je weleens vertwijfeld je ogen opgeslagen naar de hemel op zoek naar het antwoord op zoveel crises en problemen?

Zoek niet verder, want het antwoord ligt hier, in het hart van God, in het hart van Kuan Yin, de vrouwelijke verlosser in het Aquariustijdperk. Laat je meevoeren in haar compassievolle hart en de bevrijdende klanken van haar kristallen rozenkrans en word zo de aanwezigheid van Kuan Yin op aarde voor de verlossing van de zielen van licht.

Terwijl Kuan Yin nog steeds een belangrijk deel uitmaakt van de oosterse cultuur, heeft zij de belangstelling gewekt van een groeiend aantal westerse toegewijden voor haar pad en haar lering. Zij erkennen de krachtige aanwezigheid van “de Godin van de Genade”, samen met die van de Maagd Maria, als de verlichter en bemiddelaar van het zevende tijdperk van Aquarius.
In deze tijd van de donkere cyclus van de Kali Yuga, waarin allen op aarde de versnelde terugkeer van persoonlijk en planetair karma ervaren, treedt Kuan Yin op de voorgrond samen met Portia, de Godin van de Rechtvaardigheid, en andere leden van de Karmische Raad om Saint Germain, de Hiërarch van het Aquariustijdperk, bij te staan om de mensheid en de planeet te redden en een gouden tijdperk van vrijheid, vrede en verlichting in te leiden.

Vertegenwoordiger van de Goddelijke Moeder

Als vertegenwoordiger van de Goddelijke Moeder en als de Goddelijke Helper die heeft beloofd aan onze zijde te staan als we haar oproepen via de wetenschap van de mantra, biedt Kuan Yin ons een ongekende gelegenheid om via haar “kristallen rozenkrans” wonderen van de Genadevlam op te roepen voor de oplossing en genezing van elke aandoening of crisis die onszelf, onze kinderen, onze geliefden, onze community’s en onze naties treft.
Op 8 mei 1988 zei Kuan Yin in een dictatie:

“Beproef mij, geliefden. Want ik kom te midden van de vermoeidheid van de heiligen. Ik kom precies op de dag en het uur waarop sommigen worden overweldigd door het gewicht van het wereldkarma …. Ik kom als bodhisattva van genade uit genade voor de geliefde Saint Germain”, die alles heeft gegeven om de volkeren en de naties van de aarde te redden.

Ondersteuning Saint Germain

Kuan Yin is gekomen ter ondersteuning van Saint Germain om het teken en het signet van het Aquariustijdperk te verkondigen – de violette transmuterende vlam van de zevende straal, het heilige vuur van de Heilige Geest dat de meester zijn dispensatie voor de lichtdragers is. Ze zei:Kuan-Yin

“Laat de violette vlam toenemen! Door de violette vlam en de violettevlammantra en door mijn oude mantra’s die u reciteert, laat ik kristallen bollen van mijn rozenkrans los op de aarde, kristallen bollen van de yin en yang, de Alfa en Omega van de violette vlam en het zevende tijdperk. Ik heb zolang flacons met genade gedragen, als een zwangere vrouw belast om ze in dit tijdperk te baren, maar ik moet vaten vinden waarin ik het genade-elixer kan uitgieten …
Roep mij aan en ontdek hoe één woord, gebed en opdracht naar mij, terwijl u zich van de ene plaats naar de andere begeeft, u als bij wonder de ommekeer van de werelden zal brengen …
Ik omarm de totaliteit van het Moederschap van God, en uit het grote kristal richt ik het, specifiek voor de zevende straal en het zevende tijdperk, specifiek voor het ontwaken en de victorie van zielen door juiste keuze, juiste actie, juiste afstemming op God. Ik ben zo vastbesloten dat dit zevende tijdperk een gouden tijdperk zal zijn, geliefden, dat ik overal in het bewustzijn van God ben waar u bent. Laat de wonderen uit mijn causale lichaam stromen! Laat de wonderen van Kuan Yin stromen! Laat de wonderen van de Grote Boeddha stromen!”

Mahāyāna-boeddhisme

De lange geschiedenis van toewijding aan Kuan Yin geeft inzicht in het karakter en het voorbeeld van deze lichtdrager die niet alleen haar leven heeft afgelegd voor haar vrienden, maar het ook steeds weer heeft opgenomen als bemiddelaar en lastdrager. Al eeuwenlang belichaamt Kuan Yin het grote ideaal van het Mahāyāna-boeddhisme in haar rol als bodhisattva (Chinees p’u-sa) – letterlijk “een wezen van bodhi, of verlichting”, dat voorbestemd is een Boeddha te worden, maar heeft afgezien van de gelukzaligheid van het Nirvana met de gelofte alle kinderen van God te redden.

De naam Kuan Shih Yin

De naam Kuan Shih Yin, zoals ze vaak wordt genoemd, betekent letterlijk “degene die de geluiden van de wereld beschouwt, aanschouwt of hoort”. Volgens de legende stond Kuan Yin op het punt de hemel binnen te gaan, maar bleef staan op de drempel toen de kreten van de wereld haar oren bereikten.

Er is een impliciet vertrouwen in Kuan Yins reddende genade en genezende krachten. Velen geloven dat zelfs het simpele reciteren van haar naam haar onmiddellijk ter plekke brengt. Een van de beroemdste teksten die met de bodhisattva in verband worden gebracht, de oude Lotus Soetra waarvan het vijfentwintigste hoofdstuk, gewijd aan Kuan Yin, bekend staat als de “Kuan Yin-soetra”, beschrijft dertien gevallen van dreigend onheil – van schipbreuk tot brand, gevangenschap, rovers, demonen, dodelijk vergif en karmische narigheid – waarin de toegewijde zal worden gered, als zijn gedachten bij de kracht van Kuan Yin blijven. De tekst wordt dagelijks vele malen gereciteerd door hen die de voordelen die de tekst belooft, willen ontvangen.

Mantra OM MANI PADME HUM

Toegewijden roepen ook de kracht en genadige voorspraak van de bodhisattva aan met de mantra OM MANI PADME HUM – “Heil aan het juweel in de lotus!” of zoals het ook wordt geïnterpreteerd, “Heil aan Avalokiteśvara, die het juweel is in het hart van de lotus van het hart van de toegewijde!”
Men gelooft dat Kuan Yin regelmatig in de lucht of op de golven verschijnt om degenen die haar bij gevaar aanroepen, te redden. In Taiwan zijn bijvoorbeeld persoonlijke verhalen te horen van mensen die vertellen dat ze tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen de Verenigde Staten het door Japan bezette Taiwan bombardeerden, aan de hemel verscheen als een jonge maagd, die de bommen opving en ze bedekte met haar witte gewaden zodat ze niet zouden ontploffen.

Godin van de Genade

Kuan-YinIn de traditie van de Grote Witte Broederschap staat Kuan Yin bekend als de opgevaren vrouwelijke meester die het ambt en de titel “Godin van de Genade” draagt, omdat zij de goddelijke kwaliteiten van de wet van genade, compassie en vergeving belichaamt. Ze heeft talrijke incarnaties gehad voorafgaand aan haar hemelvaart duizenden jaren geleden, en heeft de gelofte van de bodhisattva afgelegd om de onopgevaren kinderen van God te leren hoe ze hun karma kunnen vereffenen en hun goddelijke plan vervullen door liefdevolle dienstbaarheid aan het leven en de toepassing van de violette vlam via de wetenschap van het gesproken Woord.
Kuan Yin ging de opgevaren meester Saint Germain voor als Chohan (Heer) van de zevende straal van vrijheid, transmutatie, genade en rechtvaardigheid, en zij is een van de zeven opgevaren meesters in de Karmische Raad, de justitiële raad die het karma bemiddelt van de aardse evoluties – door aan elke levensstroom op aarde gelegenheid, genade en de ware en rechtvaardige oordelen van de Heer toe te bedelen. Zij is de hiërarch van de etherische Genadetempel boven Peking, China, waar zij het licht van de Goddelijke Moeder concentreert voor de kinderen van het oude land van China, de zielen van de mensheid en de zonen en dochters van God.

Kristallen rozenkrans

Vandaag de dag roept Kuan Yin mensen van elke levenswandel en elk pad van toewijding op om samen met haar de Levensvlam op aarde te hoeden door middel van haar “kristallen rozenkrans”. Dit ritueel van gebed en meditatie is afgeleid van oude Chinese mantra’s, soetra’s en novenen, gecombineerd met liederen en mantra’s naar de Goddelijke Moeder van het Oosten en het Westen, waaronder het Weesgegroet evenals dynamische decrees die de violette vlam en de bescherming van de hemelse legers oproepen.
De Kristallen Rozenkrans van Kuan Yin is niet alleen een viering ter ere van de geliefde Middelares van Genade en haar Vlam, maar ook het middel waarmee Kuan Yin ons dag na dag kan sterken om in deze tijd de zware uitdagingen het hoofd te bieden zoals voorspeld in de profetieën voor onze planeet.

Wereldmoeder

Als Wereldmoeder werkt Kuan Yin samen met Jezus Christus en Heer Gautama, Maitreya, Sanat Kumara en de opgevaren meesters. Zij is onze vriendin, mentor en beschermer die ons kan en zal helpen als we samenwerken met de hemelse hiërarchie – de gehele Geest van de Grote Witte Broederschap – om alles wat het goddelijke plan en de goddelijke identiteit van elke lichtziel op aarde tegenwerkt, te verslaan.

In een op 3 april 1988 gegeven dictatie, legde Kuan Yin uit:

Kuan-Yin
“Met muziek en geluid hebt u de beste middelen om hogere trillingen en compartimenten van God binnen te gaan … Elke oproep die u naar mij doet, beloof ik u, zal mijn hart in gaan als het momentum voor het redden van de lichtparels die nu zijn verdwaald in de astrale zee. Daarom vergiet Moeder Maria eeuwig tranen. Daarom sluit ik mij aan bij de legers van de Heer, gewapend, geliefden, bewegend met de aartsengelen en Astrea om hen te vinden. Dat is mijn liefdesmissie …
Zij die mijn rozenkrans nemen en geven, zullen daarom in de eerste plaats de genade voor zichzelf vergroten. En die genade die in uw beker neerdaalt … zal heel uw huis vullen, totdat de overvloed van uw genade, opgeroepen en naar u teruggekeerd, vervolgens in steeds bredere kringen kan worden uitgebreid. Omdat we allemaal genade nodig hebben en sommigen zonder die genade zeker verloren zullen gaan, ben ik vastbesloten de Bodhisattva van de Genade te zijn totdat geen enkele ziel het meer nodig heeft, want door mijn voorbeeld zullen velen het zijn geworden.”

In een gedenkwaardige dictatie, gegeven in San Francisco op 14 februari 1988, na de lezing over “Het pad van de Goddelijke Moeder van het Oosten en het Westen: Moeder Maria en Kuan Yin”, kondigde de Godin van de Genade het volgende aan:

“Dit is het uur waarop u een beroep kunt doen op de Heren van Karma voor een dispensatie van de genadevlam, de violette vlam, wanneer u het verzoek doet om die dispensatie specifiek te gebruiken voor het verzachten, terugdraaien, transmuteren van die profetieën” die kunnen uitkomen.
“Allen die zich daarom bij mij willen aansluiten in de bodhisattvagelofte voor de verlossing van de lichtdragers op aarde, tot u zeg ik: het buitengewone licht van de violette vlam wordt gegeven aan hen die het willen richten en investeren in de verlossing van dat wat zonder die impuls verloren zou kunnen gaan en in de transmutatie van het karma van de lichtdragers dat nu kan worden weggenomen.”

Diezelfde dag zei Moeder Maria, met wie Kuan Yin zeer nauw samenwerkt:

“Ik ben uw Moeder-inwijder samen met Kuan Yin … Laat de toon horen – de toon van de harmonie, de toon van de waarschuwing, de toon van de lering, de toon van de Goeroe en de Goddelijke Moeder. Laat de zielen deze klank horen en de klank van de oude bel die luidt voor het zevende tijdperk en de zevende straal. Laat de violette vlam, als lichtlinten, contact maken met alle harten die verlangen naar Kuan Yin, naar Saint Germain, naar het eeuwige Licht.”

Moeder Maria vertelde ons eens:

“De gezegende Kuan Yin is bekend geworden als de vrouwelijke verlosser uit het Oosten die dezelfde en identieke functie vervult als ikzelf, maar ieder van ons brengt in dit ambt van Moeder haar eigen verworvenheden en ervaring in, die verschillend zijn doordat wij dienen op andere stralen.”

In haar dictatie van 17 april 1988, moedigde Moeder Maria ons aan om het Weesgegroet te reciteren, dat deel uitmaakt van Kuan Yins Kristallen Rozenkrans:

“… zelfs afgewisseld met het OM MANI PADME HUM; en Kuan Yin en ik zullen een paarse en smaragden krans weven, een touw dat de reddingslijn wordt die in de astrale putten wordt neergelaten … Samen met Kuan Yin kom ik. Ik kom met een draad van mijn hart naar iedereen van deze natie die in dit of een vorig leven mijn naam heeft uitgesproken in toewijding en gebed.”

Duizend naaldachtige stralen

Kuan-YinKuan Yin onderwijst ons dat door middel van elke mantra en elk gebed, lied en decree die de kristallen kralen van haar rozenkrans vormen, de Goddelijke Moeder een ‘navelstreng’ weeft naar zielen die verstrikt zijn in de ‘bittere zee’ van de karmische omstandigheden. Als je het Goddelijke Woord intoneert en de aura van de compassievolle bodhisattva magnetiseert, ben je in staat vanuit je eigen hart duizend naaldachtige stralen uit te zenden – elk ervan een andere nuance van compassie – naar iemand in nood.

Als je het licht en het bewustzijn hebt aangetrokken van Kuan Yin en de opgevaren meesters van de Grote Witte Broederschap, met wie ze samenwerkt, hanteer je niet alleen een grotere capaciteit en creativiteit in je gekozen dienst aan het leven, maar ben je ook in staat de energie en de vibratie van de violette vlam en de zevende straal voor ware spirituele genezing en bevrijding aan anderen over te brengen. Ter gelegenheid van de opname van deze mantra’s in King Arthur’s Court op de Royal Teton Ranch, werd Kuan Yins aanwezigheid heel tastbaar gevoeld en ze onthulde aan ons dat ze door de zuivere energieën van onze devoties diezelfde middag nog bepaalde zielen in Amerika had kunnen redden.

Kuan Yin beloofde ons in haar dictatie van 8 mei:

Kuan-Yin“Telkens als u een van mijn mantra’s geeft, geliefden, maakt het uitspreken van mijn naam in het hart en wezen van een individu mij op extatische wijze, onmiddellijk één met dat lichaam van vlees en bloed. Begrijp dat God mij die genade heeft gegeven voor de bodhisattvagelofte die ik heb afgelegd, want hij is de genadevolle God naar wiens beeld ik ben gemaakt. En die genadevolle God heeft genade voor mij gehad, omdat ik heb gezworen te blijven en te blijven totdat het eeuwige leven wordt toegekend aan allen die eruit voortkomen en het waard zijn.
Weet daarom, geliefden, dat die genade mij deze krachten geeft. Die genade geeft mij, in antwoord op mijn gelofte, wijsheid en liefde en de vindingrijkheid voor actie, voor het prediken van de dharma, voor het bereiken van iedereen overal, en u kunt hetzelfde zijn.
Moge u bij het zo liefdevol en vol aanbidding geven van deze mantra’s, ze uit uw hoofd beginnen te leren en … beginnen te begrijpen hoe ik kan komen in een van mijn vele lichamen om de vervulling van een crisis te zijn, omdat u als de alchemist de exacte trilling voor de genezing hebt geselecteerd. Hier en daar en overal is er een remedie nodig, een remedie voor elk handwerk en elke handyman … Een remedie is nodig ongeacht uw rol van dienstbaarheid.”

Geef een mantra naar Kuan Yin

Kuan Yin beschreef haar rozenkrans als:

“Een kristallen bel die luidt en zichzelf intoneert in vele Materieniveaus, inclusief het astrale vlak. Die rozenkrans, geliefden, stelt mij in staat overal te zijn waar dat geluid reikt. O het is een krachtige deuropening die ik kan betreden terwijl ik ernaar streef elke dag meer fysiek te worden!
Ik vraag u mij op de proef te stellen, uw eisen aan mij te stellen en mijn licht te bevelen en daarmee door te gaan totdat u merkt dat u de beperkingen van mijn ambt hebt bereikt. Want ik zeg u, geliefden, er is geen ding van de wil van God dat ik niet alchemistisch tevoorschijn zal brengen – als u in staat bent het te dragen, de harmonie ervoor te bewaren en als u streeft naar de interne integratie van de ziel in het zevendestraalschakra met het vurige hart van de levende Christus-bodhisattva.”

Vertaald uit de lezing van Elizabeth Clare Prophet van 4 juli 1988 op de Royal Teton Ranch in Montana, VS.
NB: De cd’s met Kuan Yins Kristallen Rozenkrans kan je hier aanschaffen. Het boekje van de rozenkrans kan je hier downloaden. Je kunt ook mailen naar info@amethistpers.nl voor meer informatie.

Lees ook onderstaande post

De hemelvaart

De hemelvaart – Eenheid met God De hemelvaart ...
Het heilig avontuur

Een heilig avontuur

Een heilig avontuur Eeuwige zoeker Een gedachte is ...
Tweelingzielen

De zoektocht naar heelheid

De zoektocht naar heelheid Ieder van ons heeft ...
House of Caiaphas - Gustav Dore

Laten anderen hun karma voor hen dragen -Karma dodging

Laten anderen hun karma voor hen dragen  – ...
The Summit Lighthouse Holland draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders