Alchemie van het HartTeachings

Gebruik je je kracht om mee te leven in plaats van te beheersen

Deze reeks passages uit het boek “Alchemie van het Hart” gaan over de kracht van het hart en het cultiveren van dankbaarheid. Kijk ook naar de andere passages uit dit prachtige boek!

Van alle sterke dingen is niets zo sterk, zo onweerstaanbaar, als goddelijke liefde. —William Law

Als we liefhebben, puur om het liefhebben, en zonder enige bijbedoeling, vertrouwt God ons meer kracht toe, omdat hij erop vertrouwt dat wij die kracht verstandig gebruiken.

Heb je wel eens gezien hoe een schijnbaar vriendelijk iemand, of zelfs jezelf, plotseling veranderde wanneer hij een zekere mate van gezag of verantwoordelijkheid kreeg? Voordat hij die titel of positie kreeg, leek hij een heilige. Daarna voltrok zich een ontstellende metamorfose. Zonder een portie liefde, kan kracht snel zijn evenwicht verliezen. En elke nieuwe toename van kracht, vraagt om een grotere toediening van liefde.

Als je liefhebt, ontwikkel je een enorme gevoeligheid voor het leven. Je begrijpt mensen, je begrijpt hoe ze lijden, je begrijpt hun behoeften. Als je liefhebt, kun je jezelf in andermans hart verplaatsen, en het raakt je om te zien hoe een ander deel van het leven wordt geraakt. Daarom gebruik je je kracht om mee te leven in plaats van te beheersen.

Dankbaarheid versterkt ons, want als we dankbaar zijn, vestigen we een 8-vormige stroom van liefde van ons hart naar het hart van God. En als wij liefde en dankbaarheid naar God sturen, krijgen wij licht en zegeningen terug. Als wij op onze drukke dag niet een moment nemen om onze diepe dankbaarheid te voelen en te uiten jegens de spirituele Bron die ons onafgebroken voorziet van adem, leven en kansen, dan tappen we niet uit de enorme bron van energie die ieder uur van de dag en nacht tot onze beschikking staat.

Als we onze dankbaarheid bewust cultiveren, wordt het een gewoonte om overal het positieve van in te zien. We gaan dingen niet uit elkaar halen, voordat ze zelfs de kans hebben gekregen om tot leven te komen. We zijn van nature meer in evenwicht en in vrede, en daarom hebben we minder kritiek en beschuldigen we minder. We maken het beste van wat we hebben, en we genieten meer van het leven.

Liefde is overal van leren,overal de geschenken van God en de vrijgevigheid van Godin zien. —Sheikh Muzaffer

 Als we dankbaar zijn, kijken we met ons hart. Dat is het geheim dat de kleine prins van de vos leert in de betoverende fabel De Kleine Prinsvan Antoine de Saint Exupéry. ‘En nu vertel ik je mijn geheim, een heel eenvoudig geheim’, zegt de vos tegen de prins. ‘Alleen met je hart kun je goed zien; alles wat essentieel is, is onzichtbaar voor het oog.’

Dankbaarheid is zo krachtig dat het een hele beschaving kan verheffen of doen vallen. We kunnen het hebben over alles wat de grote wereldbeschavingen tot val heeft gebracht, maar het komt allemaal neer op het nalaten om dankbaarheid te betonen aan de Geest. Beschavingen raken in verval wanneer zij niet langer de gaven waarderen die God hen heeft gegeven.