Teachings

Je andere helft – Alles wat je altijd al wilde weten over tweelingvlammen

Een van de mooiste en meest troostende concepten van alle hemelse realiteiten kunnen we vinden in het juiste begrip van datgene wat tweelingstralen, tweelingvlammen wordt genoemd. De belofte van tweelingvlammen is de belofte van heelheid.

Iedereen heeft een tweelingvlam ofwel op aarde, of in de hemel. Hoewel ze één zijn in de Geest, moeten ze noodzakelijkerwijs twee worden om de volledige expressie van de Godheid in de Materie te kunnen verwerven.

De woorden “Wat God heeft samengevoegd, laat geen mens dat scheiden” (Marcus 10:9), zijn door God gesproken als de verzegeling van de vereniging van tweelingvlammen, waarna de Geestvonken werd bevolen om heerschappij te nemen over de materiële wereld, om vruchtbaar te zijn en zich te vermenigvuldigen, en om de aarde compleet te maken met het product van deze hemelse vereniging: het Christusbewustzijn.

De lezing is zondag 10 juni vanaf 13.30-16.00 uur  inclusief een FILM van twee wereldberoemde tweelingvlammen: Jeannette McDonald & Nelson Eddy.

Voor informatie of opgeven: slh@hetnet.nl.

Toegang: vrijwillige bijdrage in de kosten

Kijk ook in de agenda voor meer informatie.