Karma en reincarnatieTeachings

Issa’s zaak bepleit

Detective
Stel je eens voor dat je een detective bent. Er dient zich een ongewone zaak aan. Je opent een vergeelde map. De zaak gaat niet zozeer over een niet kloppende identiteit of over een vermiste persoon. Het gaat om een ontbrekende achtergrond – een paar verdwenen jaren. En de gegevens zijn schaars.

Geboortedatum onbekend. Exact geboortejaar eveneens onbekend; ergens tussen 8 en 4 jaar voor Christus.
Verschil van mening over geboorteplaats. Men denkt Bethlehem.

Vader: Jozef, een timmerman. Stamde uit een edel en vermaard geslacht, dat bij Abraham begon en via Izaäk en Jakob naar Koning David liep – en vervolgens via Salomo naar Jakob, de vader van Jozef, echtgenoot van Maria. Fysieke afstammingslijn aldus vastgesteld langs vaderskant, hoewel vaderschap van de vader door sommigen heftig wordt ontkend ten gunste van de doctrine van de maagdelijke geboorte. Een van de verslagen over hem zegt: ‘een zoon, naar men meende, van Jozef’, maar herleidt dan zijn koninklijke afkomst via de stamboom van Maria, zijn moeder.2

Avontuurlijke kindertijd. Vluchtte met zijn ouders naar Egypte nadat de vader een droom had gehad. Keerde terug naar Nazareth of de omgeving daarvan na een niet nader omschreven aantal jaren. Hier aangeland besef je waar je op af koerst. Het lijkt echter niet zinnig. Waarom een dossier over Jezus? Je leest door.

Missie
Begon rond zijn dertigste jaar aan een missie. Werd gedoopt door een neef, Johannes. Reisde uitgebreid rond met een groep van twaalf discipelen, ongeveer drie jaar lang. Predikte, genas de zieken, wekte de doden op. Werd valselijk beschuldigd door de joodse hogepriester Kajafas en het Sanhedrin. Veroordeeld door de Romeinse bestuurder Pontius Pilatus, tegen beter weten in. Gekruisigd door vier soldaten. Van het kruis genomen en in een graftombe gelegd door Jozef van Arimathéa en Nicodemus.

Orthodoxe opvatting: herrees uit de dood op de derde dag.3 Onderwees zijn discipelen veertig dagen lang. Verdween vervolgens uit hun blik in ‘een wolk’. Voer op ten hemel en zat aan de rechterhand van God.
Tegengesproken door tweede-eeuwse overlevering die zegt dat hij na zijn opstanding nog vele jaren op aarde doorbracht.

Kerkvader Irenaeus beweert dat hij nog zeker tien tot twintig jaar leefde na de kruisiging.


Bron: De onbekende jaren van Jezus.  Verkrijgbaar bij AmethistPers met Kerstactiekorting