HilarionTeachings

Het derde oog chakra

Via het zesde energiecentrum, het derde-oogchakra, kunnen we toegang krijgen tot de kracht van innerlijke visie om de werkelijkheid van een situatie waar te nemen. Daar komt bij dat het derde-oogchakra, zowel als het kruinchakra, ons verbindt met het prachtige rijk van de hogere geest en zijn flitsen van inzicht, genialiteit en originaliteit. Een inzicht is een in-zicht, een naar binnen kijken.

Het oog is de lamp van het lichaam.
Als uw oog zuiver is en alleen op het goede gericht, leeft uw hele lichaam in het licht.
-JEZUS –

Het woord inzicht betekent de kracht om – in een situatie, in onszelf, of in het innerlijke wezen van dingen te zien. Het is het vermogen om te onderscheiden en te doorgronden. Het derde oog houdt ook verband met intuïtie, dat afstamt van het Latijnse woord dat ‘kijken naar’ betekent, ‘beschouwen’. Onze inzichten en onze intuïties zijn de innerlijke openbaringen die tot ons komen via het derde-oogchakra als we afgestemd zijn op ons Hogere Zelf. Deze openbaringen kunnen als voorgevoelens, ingevingen of zelfs als visioenen tot ons komen.

Vertrouw op dat stemmetje in je, dat precies vertelt wat je moet zeggen of beslissen.
Je intuïtie is je instrument

– Ingmar Bergman –

Als we toegang hebben tot de zuivere kracht van ons derde oog, hebben we een heldere gewaarwording en een helder perspectief op het leven. Via het derde oog houden we in de geest de hoogste blauwdruk en het beste resultaat voor een situatie vast. Wij stemmen ons af op wat er zou moeten zijn (het goddelijke patroon) in plaats van wat er nu gebeurt en we hebben het onderscheidingsvermogen om de waarheid en de innerlijke realiteit van een situatie te kennen.

“Via het derde oog houden we in de geest de blauwdruk en het beste resultaat voor een situatie vast.”


Bron: Elizabeth Clare Prophet en Patricia R. Sparado ‘Je zeven energiecentra’.