Teachings

Heer Maitreya over Vriendelijkheid

Wees De Lachende Boeddha’s Van Vriendelijkheid (deel 1)

Van deze lering over vriendelijkheid van de Heer Maitreya is een samenvatting gemaakt uit de 1994 Parel van Wijsheid, Vol. 37, Nr. 14, Vriendelijkheid is de Sleutel. Ik vertrouw erop, dat als u aan Maitreya denkt, dat u altijd zal denken aan wat het meest passend is om te doen wat vriendelijk is. Vriendelijkheid die een geschenk is voor iemand kan die persoon weerkaatsen naar anderen als een vreugdevlam dat een miljard harten raakt.

Het hart van vriendelijkheid faalt niet om de dingen recht te zetten als vriend of vijand verkeerd is voorgesteld. Vriendelijkheid is een precisie van gedachte en woord die ook de vastberadenheid en moed heeft om vriend of vijand te zeggen wanneer hij uit de koers is. Vriendelijkheid is de bereidheid om impopulair te zijn om er ervoor te zorgen dat sommige delen van de wereld goed worden gemaakt, zelfs als het de hoek van uw keuken is.

Weet geliefde, dat vriendelijkheid een series van acties is die uitgaat van uw liefhebbende gedachten en gevoelens. En de cirkels van uw vriendelijkheid houden nooit op evenals de ringen bij een steen die gegooid is in een vijver om naar de uiterste randen van de kosmos te gaan. Vriendelijkheid is de sleutel. Laat ons harten helen die belast zijn, zo grondig belast vanwege de last van de economie en hun angsten omdat zij het volgende niet weten: Zullen zij wel of zullen zij geen werk hebben?

Bid voor velen. Bid voor allen. Het vereist geen grotere kracht of verworvenheid om te bidden voor vijf en een half miljard zielen dan voor één te bidden. Leer om alles te omvatten in de ene.

Vriendelijkheid Maakt U Eén Met De Boeddha’s (deel 2)

Verheerlijkt de Heer door vriendelijkheid en weet dat ik niet van u gescheiden kan worden wanneer u in beslag bent genomen door vriendelijkheid. Het is de wet, geliefde. Soort zoekt soort en de Boeddha moet bij de boddhisatva zijn die zijn pad, zijn roeping en zijn vlam hebben omhelsd.

Ik ben in die vlam van vriendelijkheid en ik bid ervoor dat u in de vlam met mij springt. Laat ons, wij tweeën, dan, en wij twee aan twee bij de miljard, verder gaan. Laat ons verder gaan om Lichtpunten te creëren in de uitgestrekte gebieden van de ruimte en weet dat er in werkelijkheid geen tijd en ruimte zijn en dat wij één zijn in de oneindige Geest van God.

In de voorhoede van de Geest van God en het Oog van God binnen in u, zie mij, ken mij en houd mij vast aan uw hart. Elke keer dat u dat kleine kaart van mijn beeltenis* oppakt en het op het derde oog drukt, hebt u de afdruk van mijn Elektronische Aanwezigheid op iedere cel en atoom van uw wezen. En het is even gemakkelijk als het fluiten van een gelukkig deuntje.

Vriendelijkheid heeft altijd met iets gelukkigs te maken! Ik ben altijd gelukkig! En als ik vriendelijkheid uitzend en het met onvriendelijkheid confronteert en onvriendelijkheid het tot mij terugzendt, ontvang ik wat terugkomt, weer als vriendelijkheid maar wel reeds getransmuteerd aan de poorten van de buitenste ringen van mijn aura. Wees niet verontrust. Wees de lachende Boeddha’s en weet dat het gelach van God het verteren van onwerkelijkheden is.


Uit: TSL Now: Use the Mighty Rings of Fire, 6 december 2018