Elohim

Elohim: (Meervoud van het Hebreeuwse Eloah, ‘God’). Eén van de Hebreeuwse namen van God of van de goden; ongeveer 2.500 keer gebruikt in het Oude Testament, met de betekenis ‘Machtige’ of ‘Sterke’. Elohim is een meervoudig zelfstandig naamwoord dat verwijst naar de tweelingzielen van de Godheid die het Goddelijke Wij belichamen. Wanneer we specifiek spreken over de mannelijke of vrouwelijke helft, blijft de meervoudsvorm behouden vanwege het begrip dat één helft van het Goddelijk Geheel het androgyne Zelf (het Goddelijk Wij) bevat en is. De zeven machtige Elohim en hun vrouwelijke tegenhangers zijn de bouwers van de vorm; vandaar dat Elohim de naam van God is die wordt gebruikt in het eerste vers van de Bijbel, ‘In het begin schiep God hemel en aarde.’ Direct onder de Elohim dienen de vier wezens van de elementen, ‘de vier kosmische krachten’, die heerschappij hebben over de elementalen – gnomen, salamanders, sylfen en undines.

De zeven machtige Elohim zijn de ‘zeven geesten van God’ genoemd in Openbaring en de ‘Morgensterren’ die samen zongen in den beginne, toen de Heer hen openbaarde aan zijn dienaar Job. Er zijn ook vijf Elohim die de witte vuurkern van de Grote Centrale Zon omringen. In de rangorde van de hiërarchie dragen de Elohim en de Kosmische Wezens de grootste concentratie, de hoogste vibratie van licht die we kunnen bevatten in onze staat van evolutie. Zij vertegenwoordigen, samen met de vier wezens van de natuur, hun gemalinnen en de elementale bouwers van vorm, de kracht van onze Vader als de Schepper (de blauwe straal). De Zeven Aartsengelen en hun goddelijke gemalinnen, de grote serafijnen, cherubijnen, en alle engelenheerscharen vertegenwoordigen de liefde van God in de vurige intensiteit van de Heilige Geest (de roze straal). De Zeven Chohans van de Stralen en alle Opgevaren Meesters, samen met onopgevaren zonen en dochters van God, vertegenwoordigen de wijsheid van de Wet van de Logos onder het ambt van de Zoon (de gele straal). Deze drie koninkrijken vormen een triade van manifestatie die in evenwicht werken om de energieën van de Drie-Eenheid stapsgewijs naar beneden te brengen. De intonatie in het heilige geluid ‘Elohim’ maakt de enorme kracht van hun God-Zelf bewustzijn vrij, neergelaten voor ons gezegende gebruik door middel van de Kosmische Christus.

Hier volgen de namen van de zeven Elohim, de stralen waarop zij dienen en de locaties van hun etherische retraiteverblijven; Eerste Straal, Hercules en Amazonia, Half Dome, Sierra Nevada, Yosemite National Park, Californië, USA. Tweede Straal, Apollo en Lumina, West Nedersaksen, Duitsland. Derde Straal, Heros en Amora, Lake Winnipeg, Canada. Vierde Straal, Purity (Zuiverheid) en Astrea, nabij de Dvinabaai, Zuidoostelijke arm van de Witte Zee, Rusland. Vijfde Straal, Cyclopea en Virginia, Altai gebergte waar China, Siberië en Mongolië samenkomen, nabij Tabun Bogdo. Zesde Straal, Peace (Vrede) en Aloha, Hawaïaanse Eilanden. Zevende Straal, Arcturus en Victoria, nabij Luanda, Angola, Afrika.

(Openbaring 1:4; 3:1;4:5; Job 38:7. Zie Spoken by Elohim, Pearls of Wisdom, 1978, vol. 21. De Zeven Machtige Elohim, ‘The Chalice of Elohim’, in Pearls of Wisdom, 1989, vol. 32, nos. 9-15; 5 audiocassettes. The Seven Elohim in the Power of the Spoken Word, 4-audiocassette album.)

Pin It on Pinterest

X
X