TeachingsZiekte en aandoeningen

Een verslag over de ziekten en aandoeningen in de vier lagere lichamen  van de kinderen van de Moeder  – Deel 1

Ik kom met een verslag van de Heren van Karma. Ik kom met een rapport over het lichaam van de Moeder. U bent dat lichaam van God op aarde, en uw fysieke lichaam en uw emotionele lichaam zijn de vrouwelijke aspecten van uw voertuigen, terwijl uw etherische en mentale lichaam de mannelijke aspecten zijn.  Ik kom u informatie geven over deze lichamen en hun voortbestaan tijdens de overgangsperiode. In het bijzonder houden de Heren van Karma zich bezig met de fysieke lichamen van de mensheid, en vooral met de fysieke lichamen van de chela’s van de meesters en de kinderen van licht, zij die licht dragen voor de planeet overal waar ze dienen. 

U heeft gehoord van het oordeel van de Heren van Karma en van de Vier en Twintig Oudsten dat is naar buiten gekomen door de aartsengelen en hun goddelijke complementen. U heeft gehoord van de neerdaling van karma op Aarde, die toeneemt in deze maanden van herfst 1975. Deze naderende duisternis eist zijn tol van de lichamen van de kinderen van het licht, en de Heren van Karma zijn bezorgd dat de gevallenen – die planetaire energieën manipuleren om de zielen van de mensheid te vernietigen – de vroege ondergang kunnen precipiteren van de lichtstudenten vóór hun blauwdruk, hun goddelijk plan in deze lichamen wordt vervuld 

U heeft vier lagere lichamen gekregen als platform voor de evolutie van uw ziel, en toen u in dit leven incarneerde, was het voor een bepaalde periode, een bepaalde cyclus van overwinnen, ingesteld door de Heren van Karma die u nodig had om dat goddelijk plan te vervullen. En ik kan u verzekeren dat de toewijzing van de levensduur niet langer is dan nodig is, en daarom om dat leven te verkorten, moet u datgene afsnijden dat nodig is voor de vervulling van het leven. 

Nu heb u gehoord dat de moderne wetenschap vele vormen van infectieziekten heeft overwonnen. Maar in deze periode van wereldonrust zijn de plagen van de mensheid chronische aandoeningen en ziekten waarvoor geen genezing bestaat. Het gewicht van wereldkarma ligt op het hartchakra van de mensheid, en de mensheid draagt collectief het karma van de wereld als ze het kruis dragen, hetzij bewust of onbewust, van wereldkarma. En dus wordt het hart, als het centrale brandpunt van de levensvlam, zwaarder en zwaarder, en hartaandoeningen en beroertes worden genoemd als de hoogste in de tol die de mensheid van dit gebied naar het volgende brengt. 

Dierbare kinderen van de zon, er zijn ziekten, zoals kanker, leukemie en andere vormen waarin de cellen niet meer goed functioneren en er is massale chaos en verwarring en het wegeten van het fysieke lichaam. Dit is een type infectie, een type virus en een soort desintegratiespiraal die de dood van de lichaamstempel veroorzaakt. 

Nu zou ik u willen vertellen dat er op het astrale gebied, als gevolg van het uitgieten van de laatste fiolen karma, bepaalde manifestaties van ziekte, microben en ziektekiemen en virussen zijn die zich nog niet op het fysieke gebied hebben gemanifesteerd, maar die wel zeer goed zichtbaar zijn in de fysieke lichamen volgens de cyclus van energieën en de voortgang van cycli tijdens de donkere cyclus. Nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid is er zo’n opzettelijke poging van de gevallenen geweest om de Duistere Cyclus te gebruiken, om karmische omstandigheden tegen het lichaam van de Moeder te gebruiken. 

Er is een bombardement op elk bewustzijnsniveau van de vier lagere lichamen van de mensheid. Dit heeft een recordhoogte bereikt, zozeer zelfs dat de Heren van Karma de waarschuwing niet langer kunnen onthouden, maar het signaal van gevaar moeten geven aan de kinderen van het licht. U moet de zuivering van uw fysieke lichaam nastreven, maar bovenal moet u de bescherming van die lichamen nastreven. 

Onlangs heeft de boodschapper aan het personeel toegewezen per avond de invocaties aan Aartsengel Michaël te geven, specifiek veertig keer. Dit heeft als effect dat de bescherming van de tien wordt gemanifesteerd in elk van de vier lagere lichamen van degenen die deze aanroepingen doen. Ik kan u vertellen dat deze aanwijzing rechtstreeks afkomstig is van de Karmische Raad en van de aanwezigheid van de boodschapper tijdens sessies met de Karmische Raad op innerlijke niveaus. 

Want ziet u, er is zelfs nu een infiltratie van uw fysieke lichaam, waarvan u zich niet bewust bent en die veel verder gaat dan zelfs de chemische vervuiling waarvan u zich bewust bent. En dan is er het onzuivere water en het onzuivere voedsel. Er is een binnendringen van uw fysieke lichaam van ziekten, ziektekiemen en virussen die nog niet eens door de medische wetenschap zijn ontdekt. Deze filteren door het astrale vlak en door het astrale lichaam, en ze maken ook deel uit van de kiemoorlog die wordt beoefend door mensen in fysieke belichaming en door mensen op het astrale gebied. En dan is er de projectie tegen de hersenen – de fysieke hersenen – om schade aan te richten, om de weerstand tegen duisternis te verminderen. 

Ik zeg u dan dat u, om het platform voor evolutie te behouden, uzelf moet verzegelen in de bescherming van Aartsengel Michael. U moet eigenlijk aanroepingen doen voor de bescherming van uw chakra’s, zowel op het etherische als het fysieke vlak, inclusief de zenuwcentra en vooral voor het hart. En dan noemt u de verschillende organen die essentieel zijn voor het functioneren van uw fysieke lichaam. 

Laten we daarom begrijpen dat deze oorzaken, die op de gebieden van de Materie zijn vervaardigd, hun genezingen hebben in de gebieden van de Geest. Het is de HEER Allerheiligste, het Heilige der Heiligen, de vlam van het Leven zelf die in uw tempel kan afdalen om u van dit alles te reinigen, om de manifestaties van de spiralen van desintegratie in de emotionele en fysieke lichamen te voorkomen, en zelfs om die spiralen terug te draaien en ze in de witvuurkern van het wezen te drijven voor transmutatie. 

Begrijp dat u alle technieken moet gebruiken die u ter beschikking staan en die u door de genezende meesters worden aangeleerd, inclusief de genezende gedachtevorm en de contactpunten in de voetreflexologie, die u op uzelf moet oefenen. Dit omvat ook het bestuderen van bepaalde houdingen en lichaamsbeweging om de stroom in beweging te houden, zodat we het licht in beweging kunnen houden! 

U herinnert zich de oefening die Djwal Kul gaf op de heilige vuuradem, om de adem van de Heilige Geest tot acht tellen in te trekken en vervolgens acht tellen vast te houden, terwijl u de adem door uw vier lagere lichamen voelde gaan om alles op te nemen van de gifstoffen en de duisternis. Dan is er het loslaten van die adem tot de telling van acht, zodat u die gifstoffen in het vuur kunt afgeven, en dan is er weer het vasthouden van de adem voor het opnieuw in evenwicht brengen van uw vier lagere lichamen. 


Pearls of Wisdom Jaargang 62 Nr. 43 – Geliefde Nada – 15 november 2019