De testen van het gebruik van Gods Kracht (1/2) - The Summit Lighthouse Holland

De testen van het gebruik van Gods Kracht (1/2)

Moge u daarom weten, geliefden, dat ik u ben voorgegaan en dat ik me heb onderworpen aan de testen van het gebruik van Gods Kracht. En ik heb lang gediend om die God-beheersing van het kruis met de blauwe vlam van de Kosmische Klok te verwerven, zodat ik als uw voorloper bij u zou kunnen komen, wegbeitelend bij de rots die stolt door het misbruik van macht in al de kardinale punten.

 Moge u weten, geliefden, dat degenen die besluiten om die verworvenheid  op de Eerste Straal met El Morya te behalen, maximale tests dienen te ondergaan waardoor ze keer op keer kunnen bewijzen dat het niet uitmaakt welke macht hen wordt geboden op elk van deze kardinale punten, ze zullen het nooit als een persoonlijke versiering beschouwen, noch gebruiken voor persoonlijke dingen van plezier, voor controle over anderen, voor manipulatie of in enig ander misbruik dan ook.

Deze tests zijn levenslang aan de gang. Degenen die ze vervullen, krijgen werkelijk buitengewone kracht zoals Jezus het had. In de laatste uren van zijn Palestijnse missie zei hij: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde.’

De krachten van de octaven, geliefden, zijn daarom in de rechterhand van degenen die ervoor kiezen om zich in absolute nederigheid te onderwerpen aan de Kracht van God, de Harmonie van God, de Werkelijkheid van God en de absolute God-Beheersing van God. Daarom is het spreekwoord hiervan: ‘De mens kan niets uit zichzelf doen. Ik kan zelf niets doen. ‘  Dit bevestigt u met Hercules en Amazonia zoals ze het bevestigen, terwijl ze heel goed weten dat ze de volledige kracht van Elohim van de Eerste Straal hebben.

Helemaal terug naar geliefde Alpha en Omega, bevestigen degenen die de genade van Gods kracht ontvangen, voortdurend: ‘Ik kan zelf niets doen. Het is de Vader in mij die het werk doet. Ik moet werken aan de werken van hem die mij heeft gestuurd. Mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk. ‘

Gelooft u niet, geliefden, dat de legioenen van de Eerste Straal, of ze nu van het elementale koninkrijk tot aan de Elohim zijn, of de Zonen van God of de engelen heerscharen, niet genieten van het verrichten van een machtige dienst en voorbede doen en de Kosmische Helper zijn ? Deze hebben alles gegeven om een reservoir van kracht te hebben dat zo nodig is in deze uren waarin de krachten van Licht het conglomeraat van de antimacht van de gevallenen moeten ontmoeten en al de energie die ze hebben verzameld van de evoluties die niet de controle hebben over het gebruik van hun energie.

Dus, geliefden, het kostte Hercules, ja, Hercules en meer, om deze gevallenen in dit uur te verslaan. En daarom buigen alle menigten van Licht zich voor de nederigheid van deze Grote die komt, nadat hij de macht van de Almachtige heeft vergaard als de absolute dienaar van de Allerhoogste God.

Begrijp, geliefden, dat ik hierover spreek omdat er een ziekte is van misbruik van macht, niet alleen onder de gevallenen van de aarde, maar ook onder enkele van de twaalf stammen, zelfs de kinderen van het Licht. En ze zijn weggegaan en volgden de valse leraren en ze probeerden ze na te volgen; en dus hebben ze die lust van de gevallenen, die lust naar macht en naar controle om de krachten van de Goddelijke Moeder en de kracht van haar heilig vuur zo te beheersen voor zichzelf genomen zodat ze deze kunnen gebruiken in rituelen van zwarte magie om anderen te manipuleren.

Daarom, geliefden, zult u begrijpen dat we vaak zien, zelfs in de nieuwe chela, dat sommigen snel een gevoel van trots en welzijn hebben dat ze door het contact van de Boodschapper nu macht hebben in de wetenschap van het gesproken Woord om energie te manipuleren, zelfs Gods energie! En daarom denken zij dat ze kunnen doen wat ze willen met het Licht dat van het altaar komt – of het nu in moedwillige veronachtzaming is van de zorg voor het Licht, aangezien ze in staat zijn zich te mengen in onenigheid en harmonie binnen enkele minuten na het verlaten van een dienst of het in de subtiliteiten van de psychologische manipulaties zijn die door het misbruik van God-beheersing komen of het in het weven van een leven van volledige onwerkelijkheid is of dat het gewoon misbruik is van macht als macht zelf in de industrie, in geldzaken, in de samenleving, in de beschaving.


Jaargang 32 Nr. 63 – Geliefde Lanello- 24 december 1989

Lees ook onderstaande post

De hemelvaart

De hemelvaart – Eenheid met God De hemelvaart ...
Het heilig avontuur

Een heilig avontuur

Een heilig avontuur Eeuwige zoeker Een gedachte is ...
Tweelingzielen

De zoektocht naar heelheid

De zoektocht naar heelheid Ieder van ons heeft ...
House of Caiaphas - Gustav Dore

Laten anderen hun karma voor hen dragen -Karma dodging

Laten anderen hun karma voor hen dragen  – ...
The Summit Lighthouse Holland draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders