De testen van het gebruik van Gods Kracht (2/2) - The Summit Lighthouse Holland

De testen van het gebruik van Gods Kracht (2/2)

Gezegende mensen, het is noodzakelijk om te zien dat macht geen doel op zich is, maar een middel om een doel te bereiken, en dat doel is de bevrijding van de Lichtdragers van een kosmos! Laat de kinderen van het Licht en de zonen en dochters van God dan volwassen worden. En laat ze erkennen dat chela’s elke keer dat ze toegang hebben tot macht, de test van het gebruik en misbruik van macht op handen is. Dit is de test van de Eerste Straal. Meesters, Boeddha’s van de Eerste Straal Boeddha’s wiens blauwheid een universum vult, aangezien hun aurische uitstraling in absolute eerbied is voor de Goddelijke Moeder in haar Eerste Straal-krachten.

U zult dan zien, geliefden, dat wanneer God u een mandaat van energie toevertrouwt, hij niet alleen die energie terug verwacht, maar hij verwacht het terug vermenigvuldigd met de macht van tien. Zorg er daarom voor dat u macht investeert in nobele doelen, dat u erkent dat uw levensstroom zelf een machtsquotiënt levenslang gekregen heeft. En hoe jonger u bent, des te zekerder u bent dat u deze mannelijkheid, deze kracht, dit momentum van zijn alles wat u wilt nooit zult verliezen.

Maar geliefden, waar Gods macht in welke vorm dan ook wordt verkwist, deze wordt niet teruggegeven aan degene die haar verkeerd heeft gekwalificeerd, behalve als negatief karma voor machtsmisbruik, dat in het lichaam opgroeit als ouderdom, ziekte en dood . Maar waar er macht wordt gebruikt in de liefdevolle dienst van het Licht en de Lichtdragers van de wereld, keert die kracht keer op keer terug als het positieve karma van het juiste gebruik (dwz rechtvaardig gebruik) – om  levensstromen door de kracht te verjongen de ware Opgevaren Meester-Jeugd die u in de Heilige Kumara’s ziet.

En die kracht van de jeugd en jeugdigheid op elke leeftijd komt van het heilige vuur dat keer op keer terugkeert naar de godvruchtige omdat het door hen wordt ingewijd op het altaar van God voor de verlossing van het leven, voor de genezing van het leven, voor het zaaien van het goede zaad van de Christus leer en het Christusbewustzijn. Daarom vermenigvuldigt de correct gebruikte macht zich en keert terug naar de afzender en vermenigvuldigt zich en keert terug naar de afzender telkens en opnieuw elke keer dat de afzender het gebruikt voor de glorie van de Heer in dienst van zijn volk op aarde.

Weet, geliefden, dat een van de belangrijkste eigenschappen van uw bodhisattvaschap de kwaliteit van energie en sterkte en kracht in het lichaam zelf is. En die opgerolde energiebron stelt u in staat het wenslichaam te beheersen, de geest te beheersen in dienst van de Koning, en de enorme herinnering te beheersen als de opslagplaats van Gods schitterende kracht

  1. Het blauwe kruis van de Kosmische Klok wordt gevormd door de 12/6 en 3/9 assen. De God-eigenschappen en perversies van deze lijnen zijn: Steenbok, 12 uur, God-kwaliteit: God-Kracht; perversie: kritiek, veroordeling en oordeel, etherische verhardheid en zwarte magie. Kreeft, 6 uur, God-kwaliteit: God-harmonie; perversie: zelfmedelijden, zelfrechtvaardiging en besluiteloosheid, emotionele instabiliteit, alle misbruiken van het heilige vuur en perversies van de Moedervlam. Ram, 3 uur, God-kwaliteit: God-Beheersing; perversie: eigendunk, bedrog, ego en mentale arrogantie. Weegschaal, 9 uur, God-kwaliteit: God-realiteit; perversie: oneerlijkheid, intriges, verraad, fysiek zelfbehoud en afgoderij.

Jaargang 32 Nr. 63 – Geliefde Lanello- 24 december 1989.
Lanello’s Geboortedag-toespraak 1989

Lees ook onderstaande post

De hemelvaart

De hemelvaart – Eenheid met God De hemelvaart ...
Het heilig avontuur

Een heilig avontuur

Een heilig avontuur Eeuwige zoeker Een gedachte is ...
Tweelingzielen

De zoektocht naar heelheid

De zoektocht naar heelheid Ieder van ons heeft ...
House of Caiaphas - Gustav Dore

Laten anderen hun karma voor hen dragen -Karma dodging

Laten anderen hun karma voor hen dragen  – ...
The Summit Lighthouse Holland draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders