Opgevaren Meesters Archieven - The Summit Lighthouse Holland

Jezus Christus en Saint Germain -Wegwijzers van het Aquariustijdperk

Jesus and Saint Germain

Jezus Christus en Saint Germain – Wegwijzers van het Aquariustijdperk De Opgevaren Meesters Jezus Christus en Saint Germain die de toorts doorgeven van het Christusbewustzijn en de IK BEN DIE IK BEN voor de Vissen- en Aquariusdispensaties, staan binnen de lange geschiedenis van de aarde en haar evoluties bekend als grote bezorgers van de vrijheidsvuren […]

Lanello’s 50ste hemelvaartsdag!

Lanello's 50th anniversary Ascension

Lanello’s 50ste hemelvaartsdag: 26 februari 2023 Op 26 februari 1973 overleed Mark L. Prophet, de stichter van The Summit Lighthouse. Hij werd met God verenigd in het ritueel van de hemelvaart en zijn naam is nu de opgevaren meester Lanello. Zijn ziel was thuis in het Oosten en het Westen; in de christelijke en niet-christelijke […]

De ware betekenis van Pasen

Ware betekenis van Pasen

De Geest van de Opstanding zegt: IK BEN de vlammende aanwezigheid van de opstanding. IK BEN het vuur van de Paasmorgen. Ik kom uit de wervelwind van het heilige vuur dat God is en IK BEN dat bewustzijn van regeneratie, opstanding dat leeft en beweegt en ademt in het hart van de Vlam. IK BEN […]

Decree de Liefde

Decree de Liefde

‘ O Kinderen van het Licht! O Ochtendgloren! Roep de geheime Liefdesster aan. Laat haar Stralen een eeuwig Kleed voor u weven van overstijgende Lieflijkheid, En draag op uw Hart het Juweel van het Heilige Vuur. Laat haar Glorie u doorstromen, opdat de Scepter van opperste Macht’ de uwe zij. Spreek slechts het Decreet van […]

I AM ready to place upon you a crown of everlasting life

Jesus Christ

Gezegende harten, het is soms waar, hoewel prozaïsch, dat het grootste licht de grootste duisternis oproept. En daarom wordt door ons licht in de aarde de duisternis naar buiten gedwongen in de heilige vuren en altaren van transmutatie die u hebt opgericht door het aanroepen van de violette vlam. Bijgevolg, geliefden, dwingt de aanwezigheid van […]

Sanat Kumara’s mission on Earth

Sanat Kumara

Sanat Kumara anchored a ray of light from his heart as a thread of contact with each one evolving on the planet Earth, nourishing and sustaining that flame and assisting the Holy Christ Self to quicken the Christ consciousness. Without that assistance, mankind en masse would have gone through the second death, and the planet […]

The Golden Age of Jesus Christ on Atlantis

Jesus Christ Atlantis

Introduction The teachings of Jesus Christ on Atlantis are taken from the records of akasha, which have been open to me specifically for the purpose of giving you new information today. What is akasha? It is the substance on which is recorded every deed, every act and thought that has ever taken place anywhere in […]

Awakening Your Inner Buddha-Nature

Gautama Buddha

Take a moment and commune with the heart of the Buddha. Discover peace, transformation and divine solutions to your everyday problems through the creativity of the Buddha-nature in your heart. You can realize your Buddha-nature by cultivating its qualities known as the Ten Perfections. “Quietly comes the Buddha” is an offering of meditations, poetry and […]

De godin van mededogen – Geliefde Kuan Yin

Kuan-Yin

Wie is Kuan Yin? Zoals Maria bekend is in de Westerse wereld, zo wordt Kuan Yin gezien als de Moeder die door het pad van de Oosterse traditie tot ons komt. Kuan Yin wordt zowel als zijnde zowel mannelijk, als vrouwelijk beschouwd. In haar mannelijke vorm staat zij bekend als Avalokiteshvara. Aangezien zij een bodhisattva […]

The Summit Lighthouse Holland draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders