10 transformerende stappenTeachings

10 Sleutels voor het vergroten van de kracht van je Hart

Wees een levende transformator van Liefde – Stap 5

Kijk voorbij de uiterlijke verschijningsvorm naar de innerlijke essentie
Wat is jouw innerlijke essentie? Wat maakt jou bijzonder? Waarom ben je vol vreugde, liefde, geluk, vrijgevigheid en behulpzaamheid? Als we niet verder kunnen kijken dan de uiterlijke verschijningsvorm, kunnen we in de valkuil trappen van afgoderij. Afgoderij is hechting aan de uiterlijke vorm in plaats van aan de innerlijke essentie. Afgoderij is het vertrouwen op het vat dat de Geest bewoont, in plaats van het vertrouwen op de spirituele vlam die woont in dat vat. Afgoderij, afhankelijkheid en verslaving zijn het zaad voor mislukking in elke relatie. Respecteer, eer en houd van de innerlijke God in jezelf en in anderen.

Bron: lezing door Elizabeth Clare Prophet, 29 november 1998