Spirituele bescherming Spirituele bescherming

Spirituele bescherming

Een effectieve techniek die helpt het hart te bewaken, is het mediteren op, en het aanroepen van, het beschermende witte licht. In zijn brieven adviseerde de apostel Paulus ons: ‘Bekleed u met de hele wapenrusting van God’ en ‘de wapens van het licht’. De heiligen en mystici uit alle wereldreligies hebben het witte licht gezien in hun meditaties en gebeden.

Het witte licht kan je helpen gecentreerd en in vrede te blijven. Het kan je behoeden voor negatieve energieën die op je gericht kunnen zijn door iemands boosheid, veroordeling, haat of jaloezie. ΄stelt u zich voor dat u licht bent’ is de formule van een dertiende-eeuwse kabbalist. ‘Alles wat men zich stevig inprent, wordt het wezenlijke ding. Dus als u bidt en een zegening aanbiedt aan God, of als u wilt dat uw intentie zuiver is, stelt u zich voor dat u licht bent. Overal om u heen – in iedere hoek en aan elke kant – is licht.

Keert u naar uw rechterzijde, en u zult stralend licht vinden; aan uw linkerzijde, pracht, een schitterend licht. Daar tussenin, erboven, het licht van de Aanwezigheid. Daaromheen, het licht des levens. Boven dit alles een kroon van licht – bekronend de aspiraties van het denken, verlichtend de paden van de verbeelding, verspreidend de straling van de visie. Dit licht is peilloos en eindeloos.’

Om je spirituele bescherming te versterken, mediteer op het witte licht.

Je kunt het beschermende witte licht aanroepen met de hierop volgende ‘Buis van Licht’ affirmatie (zie onder). De buis van licht is een schild van energie dat neerdaalt van God via je Hogere Zelf in antwoord op jouw aanroep. Het beste is deze affirmatie iedere morgen te geven, voordat de dagelijkse rompslomp begint, waarbij je die bij voorkeur drie keer geeft. Als je je gedurende de dag uitgeblust, uitgeput of kwetsbaar voelt, trek je dan een paar minuten terug en herhaal deze affirmatie.

Terwijl je deze woorden zegt, zie jezelf dan zoals uitgebeeld in het Schema van je Goddelijke Zelf (zie afbeelding). Je Hogere Zelf bevindt zich recht boven je. Boven je Hogere Zelf is je IK-BEN-Aanwezigheid, de aanwezigheid van God in jou.

Zie en voel een waterval van oogverblindend wit licht, schitterender dan de zon die op pas gevallen sneeuw schijnt, die neervalt uit je IK-BEN-Aanwezigheid en je omhult. Zie hoe het samensmelt en een ondoordringbare muur van licht vormt.

Binnen in die sprankelende aura van wit licht, zie jij jezelf omringd door het violette vuur van de Heilige Geest, de hoogfrequente spirituele energie die negativiteit (van jezelf of een ander) transformeert in positieve en liefdevolle energie. Als je dit gebed hardop geeft, bevestig je dat God en de kracht van God in jou de leiding hebben over je gezin, je relaties, je werk, je wereld.

 

Buis van Licht  (Tube of Light)

BUIS VAN LICHT

Geliefde flonkerende IK-BEN-Aanwezigheid,
Verzegel rond mij uw buis van licht
Van opgevaren meesters vlam
ontboden nu in Gods eigen naam
Maak dat zij mijn tempel vrijwaart van
alle tweedracht gericht op mij
Ik roep violet vuur tevoorschijn voor
het doorstralen en wijzigen van elk
verlangen, volhardend in de naam
der Vrijheid totdat ik een ben met
de violette vlam

TUBE OF LIGHT

Beloved I AM Presence bright,
Round me seal your tube of light
From Ascended Master flame
Called forth now in God’s name.
Let it keep my temple free
From all discord sent to me.
I AM calling forth violet fire
To blaze and transmute all desire,
Keeping on in Freedom’s name
Till I AM one with the violet flame.

 


Uit het boek: ‘Alchemie van het Hart’ verkrijgbaar bij amethistpers.nl

Lees ook onderstaande post

De hemelvaart

De hemelvaart – Eenheid met God De hemelvaart ...
Het heilig avontuur

Een heilig avontuur

Een heilig avontuur Eeuwige zoeker Een gedachte is ...
Tweelingzielen

De zoektocht naar heelheid

De zoektocht naar heelheid Ieder van ons heeft ...
House of Caiaphas - Gustav Dore

Laten anderen hun karma voor hen dragen -Karma dodging

Laten anderen hun karma voor hen dragen  – ...
The Summit Lighthouse Holland draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders