Nieuwjaarsconferentie: Een kosmisch historisch moment

Op de Nieuwjaarsconferentie dit jaar wacht je een geweldige kans! Een kans om het licht in je chakra’s te versnellen, en ook in elke natie op planeet aarde, door het verankeren en het versterken van de enorme dispensatie van de machtige zonnering, die oorspronkelijk in 1983 is vrijgegeven door de opgevaren meesters.

Een kosmisch historisch moment

Tijdens hun dictatie “De wetenschap van de zonnering” gegeven op 29 december 1983, zeiden de God en Godin Meru:

“Op dit uur van de herintegratie van werelden, staan wij op, mijn geliefden, om het licht van de zonneringen vrij te geven. Dit is een kosmisch historisch moment. Want deze zonneringen waren op dit planetaire lichaam niet beschikbaar, noch zijn ze gebruikt, sinds de afdaling van de gevallenen in de Grote Opstand van Aartsengel Lucifer en de rest van de engelen die met hem zijn gevallen en de Wachters die hun beginsel zijn verloren.

Daarom, geliefden, behoort de macht van de elektronische ringen van de Grote Centrale Zon door u met ontzag te worden beschouwd. Want, gelijk de elektronische vuurring die de ziel omringt, is dit licht voor het houden van de balans op het uur waarop miljoenen en miljoenen mensen op aarde de wake niet houden …

Daarom staan wij bij alle discipelen van het licht over de hele wereld, die zichzelf door innerlijke devotie en streven, naar het moment hebben gebracht van het houden van de balans van het Christusbewustzijn voor de aardse evoluties.”

Een kosmisch draaimoment

Geliefde Elohim Cyclopea, die ook dicteerde tijdens deze conferentie, vertelt ons over een extra activiteit die plaatsvindt door de macht van deze ongelooflijke zonneringen:

“IK BEN het licht dat het draaien van deze zonneringen, die aldus zijn gevestigd, aanvangt. Daarom

het kosmische draaimoment dat de zielen van het licht een groter licht binnentrekt, en als het ware de gevallenen die gebonden zijn door de oogsters die komen als de engelen van de Elohim, afstoot naar de buitenste duisternis. Onze engelen komen in het uur van het ontcreëren en de ontbinding van de moleculen die waren samengevoegd om de energiesluier in stand te houden.”

Dus, het is een tweeledige activiteit – naarmate het licht versnelt, versnelt het oordeel van de energiesluier (Eng: energy veil), ook wel het kwaad (evil) genaamd.

Deelnemen aan de  “Klas van de zonnering”

Als we samen zijn in hart en geest, ofwel in de Inner Retreat, in je Teaching Center, of op de broadcast, gebruiken de meesters het licht dat we aanroepen voor steeds grotere doeleinden, aangezien dat licht wordt vermenigvuldigd. Wij ontvangen op ons beurt meer meesterschap, en zijn in staat om meer licht in onze chakra’s te houden en meer Christusbewustzijn te vergaren. Maak je calls naar de meesters om je te helpen van deze cyclus te profiteren en tijd vrij te maken om eindejaarskarma te transmuteren en het Nieuwjaar binnen te halen op dit belangrijke kruispunt in de kosmische historie van onze planeet.

Dompel jezelf onder in de kracht van het Woord een het kosmische bewustzijn van de opgevaren meesters voor de victorie van planeet aarde tijdens de “Klas van de zonnering”! De flyer met details is in het Engels, Spaans en Russisch beschikbaar via tsl.org/new-years-conference.

De zonneringen zijn het platform voor het komende koninkrijk van God

De God en Godin Meru hebben het machtige doel van de zonneringen toegelicht in hun dictatie van 29 december 1983:

“Besef daarom, dierbare harten, dat vele oprechten het koninkrijk van God aanroepen om op aarde in manifestatie te komen. De vestiging van deze ringen wordt daarom het platform voor de komst van het koninkrijk van God … Dit is daarom een simultaan proces: de vestiging van de zonnering en de bescherming van de lichtdragers, alsmede de daaruit voortvloeiende manifestatie van het oordeel van het zaad van de Boosaardige door de zonnering.”

Laten wij met de jaarwisseling ernaar streven om de handen en voeten van de Heer, ons Heilig Christus-Zelf te zijn om samen het koninkrijk van God (het Aquariustijdperk) binnen te halen!

Het Ministry Conferentie Team

The Summit Lighthouse Holland

 

Kijk in de agenda voor aanmelden, tijd en overige informatie.

 

The Summit Lighthouse Holland

Keeper of the Flame

T Uneputty