Maak kennis met Je Heilige Christus-Zelf: Je beste vriend, beschermer en leraar

Jezus openbaarde het mysterie van het Heilige Christus-Zelf tijdens het Laatste Avondmaal. Hij nam een stuk brood, als symbool voor het ene Woord, de ene Christus, brak het en sprak: “Dit is mijn lichaam, dat voor u gebroken is.”Hij bedoelde: “Dit is het lichaam van de Universele Christus dat voor een ieder verpersoonlijkt is als het Christus-Zelf.” Hoewel er maar één absolute God is en één Universele Christus, kan het lichaam van die Universele Christus worden gebroken, terwijl elk stukje alle hoedanigheden van het geheel zal behouden.Jezus zei tegen de discipelen dat zij het brood moesten eten. Met andere woorden: het was de bedoeling dat zij de Universele Christus in zich zouden opnemen en daar- mee één zouden worden. Mark Prophet, de stichter van The Summit Lighthouse, vatte dit aardig samen in een lezing die hij in 1970 gaf.

Mark zei: “Ik zie God als een groot brood – en ik zie Christus, de Universele Christus, dit brood breken. En ik zie de kruimels als individuele monaden, als u en ik. Wij zijn allen kruimels die van de tafel van de Heer zijn gevallen. Ieder van ons is een druppel water van de oneindige oceaan.
Wij allen hebben de kwaliteit van de hele oceaan, van de oneindige werkelijkheid in onszelf, maar missen de kwantiteit. En alleen door weer één te worden met die oceaan, net zoals de schitterende dauwdruppels de zee inglijden, alleen als wij samensmelten met God en met ons Ware Zelf, kunnen wij al datgene worden, wat wij moeten worden. Juist doordat wij ons gescheiden voelen van God, worden wij weggehouden van ons Ware Zelf.”

De eerste stap die je in het proces van hereniging met je IK BEN Aanwezigheid kunt nemen, bestaat uit het ontwikkelen van je relatie met je Christus- Zelf. Het is je innerlijke leraar, je beschermengel en je beste vriend. Het is ook ‘het stemmetje van je geweten’, dat in je hart spreekt en je laat merken wat goed is en wat slecht.
Emerson heeft het over “een onzichtbare gids” die overeenkomt met het Christus-Zelf. Wij kunnen deze gids volgens hem niet zien, omdat die precies achter ons aan lijkt te lopen. Hij vergelijkt deze leidsman met een kind dat achter iemand loopt en diegene speels bij zijn oren stuurt, zodat de ander zijn hoofd niet kan omdraaien om naar hem te kijken. Het Christus-Zelf is de onzichtbare hand die je helpt in te zien waar je misschien verblind bent door je gewoontepatronen. Vele hiervan zijn door je daden in het verleden ont- staan. En hij helpt je te beslissen welke weg voor je ziel het beste is.

Je Christus-Zelf overschaduwt je waar je ook bent en waar je ook naartoe gaat. Hij stelt je in staat om altijd ‘Christusbewust’ te zijn of, om het anders uit te drukken, het ‘Christusbewustzijn’ te bezitten. Als je dat bezit, heb je nooit twijfel of angst. Je hebt het volste vertrouwen in je vermogen om datgene te volbrengen wat je in gedachten hebt. Je ontvangt inspiratie en leiding. Als je eenmaal onder leiding van je Christus-Zelf gaat lopen, kun je beginnen hiermee een eenheid te vormen, waardoor je ook dichterbij de eenheid met je IK BEN Aanwezigheid zult worden gebracht.
Emerson schreef dat, als iemand de onzichtbare gids gehoorzaamt, deze hem zal “adopteren”. Men zal dan een eenheid vormen met de leidsman. Als een persoon verenigd is met de onzichtbare gids zal hij “overvloedige en grotere wijsheid” ontvangen en een “hemels leven” leiden.

Als je dichter bij je Christus-Zelf, de onzichtbare leidsman, gaat leven, zul je zal realiseren dat je Christus-Zelf je ware zelf is. Je zult dan tot de ontdekking komen dat je meer als je ware zelf – een deel van God – gaat functioneren en dat je minder van God bent afgesneden. Uiteindelijk zul je, net als Jezus, je hemelvaart maken en verenigd worden met je IK BEN Aanwezigheid. De hemelvaart is volledig als je samengesmolten bent met je IK BEN Aanwezigheid. Hoewel het pad naar de hemelvaart bestaat uit een reis door vele levens, kun je deze hemelvaart bereiken aan het eind van je huidige leven, als je headage aandacht maar daarop blijft richten. Om je op je hemelvaart voor te bereiden, moet je jezelf oefenen om één te worden met die Aanwezigheid.


Bron: Ontdek de kracht van je hogere Zelf – Blz.: 27 t/m 30 . Boek verkrijgbaar bij Amethist Pers

The Summit Lighthouse Holland

Keeper of the Flame

T Uneputty