Je hoofd loopt over, bent nerveus en gespannen, zoekt naar een oplossing – Begrijp jezelf –

 In het dagelijks leven hebben we met vele uitdagingen te maken. Ze kunnen je zo bezighouden, dat je hoofd ervan overloopt, en je je nerveus en gespannen voelt. Je wilt rust hebben, maar je gedachten blijven malen om een oplossing te vinden, die je maar niet vindt.  Wat als die oplossingen zich op een ander niveau bevinden? Een niveau waar je gedachten gewoonlijk niet bij kunnen komen?  

Jij kunt dat niveau bereiken. De opgevaren meesters noemen dit het Christusbewustzijn, ofwel het Boeddhabewustzijn, ofwel het Krishnabewustzijn. Het is het bewustzijn van je eigen Hogere Zelf.  

In dit seminar Begrijp jezelf reiken de Opgevaren Meesters Kuthumi, Lord Lanto en God Meru je de leringen aan om dit hogere bewustzijn te bereiken. Zij geven je het begrip en de praktische middelen die je nodig hebt om dagelijks in de vrede van deze hogere trilling te leven, en onaangedaan te blijven door de uitdagingen die het leven je toewerpt.  

 Deze meesters die met de straal van wijsheid en verlichting werken, geven je een voorsprong naar zelfontdekking, die je voorbij je uiterlijke persoonlijkheid brengt. Ze voeren je mee naar de inzichten die geworteld zijn in je hogere bewustzijn, en die een ander licht werpen op je handelen, gevoelswereld, denkwijze en diepere psychologie. 

Begrijp jezelf deel 1 Kuthumi

 Enkele onderwerpen die zij zullen behandelen, zijn: 

  • De universele ziekte van ongelukkigheid  
  • De wetenschap van de zielsevolutie. 
  • Hoe je diepgewortelde psychologische patronen kunt overwinnen. 

 We zullen de dictaties van deze meesters en de toelichtende lezingen van Elizabeth Clare Prophet gaan beluisteren, en in kleine groepjes samen de oplossingen vinden voor psychologische vraagstukken. Daarnaast krijg je ruimte voor bezinning, en doen we praktische oefeningen om de verworven inzichten toe te passen in je leven. We eindigen elke dag met een dictatie van een van deze meesters. Elke dictatie is een uitstorting van licht die we opvangen in onze chakra’s en aura, en die ons in staat stelt een hoger bewustzijn te bereiken. 

Ter inspiratie, een citaat van de geliefde Opgevaren Meester Kuthumi: 

Denk eens aan wat u doet in een 24-uurs cyclus. Denk aan die irrelevante aandachtstrekkers die uw energie alle kanten op trekken. Denk aan het terug naar uzelf trekken van die energie, hoe u die naar het middelpunt van de zon van uw wezen brengt. Denk aan het opslaan van die energie in uw hart, hoe u die opspaart zodat die een magneet van de Centrale Zon kan worden. …Ik nodig u daarom uit om de compleetheid van God in u te voelen, zelfs al voelt u zichzelf misschien niet compleet.

 Bron: Geliefde Kuthumi, ‘Het voertuig van vriendelijkheid’, Parels van Wijsheid vol 34, nr. 33, 1 juli 1991. 

 Wil je meer weten over het helen van je psychologie en je ziel? 

Doe mee met het Summit University seminar Begrijp jezelf deel 1. In dit seminar gaan we onze eigen psychologie bestuderen en inzicht verwerven in onze oude vastgeroeste patronen. Je ontvangt praktische handvatten om deze oude patronen te transformeren naar een hogere manier van leven.  

Over Summit University seminars 
De seminars van Summit University worden door vele studenten als helende en transformerende gebeurtenissen ervaren, waarin de opgevaren meesters dicht bij je zijn en met je werken. Doordat de meesters tijdens de seminars de balans voor je houden, word je in staat gesteld om ware verlichting, inzicht en verdieping te ervaren. De meesters laten je niet achter waar ze je gevonden hebben, en daarom ervaren velen dat ze na het seminar in sommige of vele opzichten een ander, beter, mens zijn geworden.  

In de Summit University seminars heerst er een sfeer van verbondenheid met medestudenten, en heeft ieder de ruimte om zijn/haar eigen proces te ervaren. Tijdens Summit University werken de meesters 24 uur per dag met ons, dus ook ’s nachts als je lichaam slaapt.   

Meer informatie : De seminar zal digitaal worden aangeboden via Zoom. We bieden een interactief programma aan waarbij er gebruik gemaakt zal worden van de mogelijkheid om in kleine groepjes samen te werken. 

Enthousiast geworden en wil je meer weten? Mail je vragen op su@summitlighthouse.nl. 

Inschrijven: Wil je je inschrijven? Download op onze website het inschrijfformulier. 

Let op: de vroegboekkorting is tot en met 5 november 2020! 

Begrijp jezelf deel 1 Kuthumi 

 

 

 

     

The Summit Lighthouse Holland

Keeper of the Flame

T Uneputty