Het Maltezer Kruis

Deel 3 van de trilogie voorafgaand aan de lezing: Saint Germain over Alchemie

De Militaire Willems-Orde, en veel andere onderscheidingen die door de hoven van Europa gedragen worden bij plechtige aangelegenheden, communiceren een eeuwenoude zaak waarvoor Saint Germain zich inzet, de vrijheid. De mogelijkheid om te leven naar het Maltezer Kruis of het symbool van de Hugenoten, is aan iedereen gegeven. Er zijn meerdere betekenissen gegeven maar in dit boek deelt de Wonderman van Europa zijn wijsheid en visie op het Maltezer Kruis.

Geïntegreerd met voorgaande delen van de trilogie, bestaat de bovenarm uit de IK-BEN-Aanwezigheid of de werkelijke dagzijde van het leven, de macrokosmos. Al het Maltezer Kruis Saint Germaininstromende licht, heilige vuur wat in de microkosmos en in de dagelijkse aangelegenheden bewezen moet worden beneden, daalt af vanuit die bovenarm. Het licht dat afdaalt, spreidt zich uit over de drie overige armen: links, onder en rechts. De microkosmos ontvangt zodoende de blauwdruk van datgene wat in materie bewezen moet worden. De drie armen staan eveneens voor kracht (links), wijsheid (onder en de hele y-as), en liefde (rechts), en voor de Drie-eenheid: Vader, Zoon, Heilige Geest en voor Brahma, Vishnoe, Shiva en hun wederhelften, en meer.

Als antwoord op de beheersing van de gedachten, gevoelens en handelingen, trekt de energie zich op het bepaalde tijdstip in uw aangelegenheden, dagelijkse routine, projecten, cycli, karmische situaties terug in overeenstemming met de Grote Wet, en concentreert zich samen in de linkerarm, en gepaard met de wijsheid van richting, wordt de energie afgeschoten naar de rechterarm als een manifestatie van liefde in die bepaalde compartiment van vorm. Om deze slingerbeweging te realiseren, dient de alchemist bewust te zijn van de polariteiten binnen elke arm en hoe zij zich manifesteren in zijn wezen; de gevaren binnen de drie armen van relativiteit (in de microkosmos en de directe aangelegenheden), en gelijktijdig bewust te zijn van de negatieve polariteit van de linkerarm dat het juiste moment afwacht van een positieve vrijgave naar de rechterarm. De student realiseert zich dat hierin de drievoudige vlam tot uitdrukking komt. Het juist kwalificeren van de microkosmische kracht, wijsheid, en liefde leidt tot een vermeerdering van de drievoudige vlam zoals Jezus Christus, en anderen dat later zouden uitdrukken in “vele wonderen”.

Naast een gedegen begrip van de IK-BEN-Aanwezigheid, Macrokosmos en microkosmos, vormt het Maltezer Kruis dus een krachtig symbool om de mysterieën van het leven te doorgronden, en wat de alchemist in zijn hart verlangt, te manifesteren in zijn leven.

Wilt u meer weten? We nodigen u graag uit op de lezing van 14:30-16:30 in de Roos Amsterdam! U kunt zich opgeven via info@amethistpers.nl of via slh@hetnet.nl

Entreeprijs: € 15 (Hiervoor ontvang u een gratis boek “Het Violette Vuur of ” Hoe samen te werken met Engelen”.)


Meer weten over de lezing op 22 september in De Roos te Amsterdam.

Kijk in de agenda op deze website of in de agenda van De Roos te Amsterdam

The Summit Lighthouse Holland

Keeper of the Flame

T Uneputty