Kwaad

Kwaad(Engels: evil) Het Engelse woord voor kwaad, ‘evil’ is een afgeleide van Energie-veil, wat een energiesluier betekent; de sluier van misgekwalificeerde energie die de mens de Materie oplegt door zijn misbruik van het heilige vuur; maya, illusie. Het bewustzijn van relatief goed en kwaad, belichaamd door levensstromen die zich tegen de stroom van Gods wil in bewegen, is het gevolg van het experiment van de vrije wil dat is aangegaan door zielen die ervoor kiezen om in niveau van bewustzijn neer te dalen onder het niveau en frequentie van de Christusgeest. Absoluut Kwaad, belichaamd door de gevallen engelen, is de toestand van hen die de oorlog verklaren aan God Almachtig, zijn Christus en zijn nakomelingen, in de Grote Rebellie, die niet zijn gestopt met hun oorlogsvoering tegen het zaad van de Goddelijke Moeder, die niet de knie willen buigen voor het Licht en die verslagen zullen worden in Armageddon door het Oordeel van de Heer door zijn heerscharen – de krachten van Absoluut Goed, met God vereenzelvigd in de hemel en op aarde. Ten gevolge van de victorie van het Licht over de Duisternis, kunnen zielen die de hemelse zaligheid hebben verloren, worden gered van al het kwaad en van de Kwade, door een bewuste keuze vanuit de vrije wil in Christus om terug te keren naar zijn rijk onder de Wet van God.

(Zie het volgende door Elizabeth Clare Prophet: Forbidden Mysteries of Enoch: Fallen Angels and the Origins of Evil. “The Origin of Evil” in Kabbalah: Key to Your Hidden Power, gepubliceerd in Pearls of Wisdom, 1992, vol. 35, Boek II, 159-91. “The Origin of Evil”, 1-uur TV-show op DVD, deel 4 van ‘Keys from Judaism: The Kabbalah and the Temple of Man.”

X
X