Christus-Zelf

Christus-Zelf: Het geïndividualiseerde brandpunt van ‘de Eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid’. De Universele Christus geïndividualiseerd als de werkelijke identiteit van de ziel; het Ware Zelf van iedere man, vrouw en kind waarnaar de ziel moet oprijzen. De Christus-Zelf is de middelaar tussen een mens en zijn God. Hij is de eigen persoonlijke Leraar, Meester en Profeet van de mens, die fungeert als Hogepriester voor het altaar van het Heilige der Heiligen (IK-BEN-Aanwezigheid) van de tempel niet door mensenhanden gemaakt. De komst van het universele bewustzijn van het Christus-Zelf in Gods volk op aarde, is voorspeld door de profeten als afdaling van de HEER ONZE RECHTSCHAPENHEID, ook genoemd de STRUIK, in de huidige Universele Tijd. Wanneer iemand de volledigheid van de zielsvereenzelviging met het Christus-Zelf bereikt, wordt hij een Gechristende, of gezalfde genoemd, en u ziet de Zoon van God door de Mensenzoon heen schijnen.

(Johannes 1:14; Jesaja 11:1; Jeremia 23:5, 6; 33:15, 16; Zacharia 3:8; 6:12. Zie Mark L. Prophet en Elizabeth Clare Prophet, Climb the Highest Mountain2de druk, p. 148-60, 340-41, 368-69; The Lost Teachings of Jesus , zachte kaft, p. 240-45, of pocketboek, Boek Twee, p. 86-92. Elizabeth Clare Prophet, The Astrology of the Four Horsemenp. 53-57, 479-86, 494-98; ‘Jesus Christ, Avatar of the Ages’, 1 videocassette, 2 audiocassettes.)

Pin It on Pinterest

X
X