Centrale Zon

Centrale Zon: Een wervelcentrum (vortex) van energie, fysiek of spiritueel, centraal in stelsels der werelden die hij met de centrale-zon magneet afstoot, of aantrekt. Of het nu in de microkosmos of in de Macrokosmos is, de centrale zon is de voornaamste energiebron, (vortex), of kernpunt (nexus) van energie-uitwisseling in atomen, cellen, de mens (het centrum), in plantaardig leven en het middelpunt van de aarde. De Grote Centrale Zon, ook de Grote Hub genoemd, is het centrum van de kosmos; het punt van integratie van de Geest-Materie kosmos; het punt van oorsprong van de gehele fysieke-spirituele schepping; de nucleus, of witte vuurkern, of het Kosmische Ei. (De Godster, Sirius, is het brandpunt van de Grote Centrale Zon in onze sector van de Melkweg.) De Zon achter de zon is de spirituele Oorzaak achter het fysieke effect dat we zien als onze eigen fysieke zon en alle andere sterren en sterrenstelsels, zichtbaar of verscholen, inclusief de Grote Centrale Zon. De Zon achter de zon van de kosmos wordt gezien als de Kosmische Christus – het Woord door wie het vormloze begiftigd werd met vorm en spirituele werelden zijn bekleed met lichamelijkheid. Overeenkomstig is de Zon achter de zon de Zoon van God geïndividualiseerd in de Christus-Zelf, die in al zijn schittering schijnt achter de ziel en elkaars doordringende omhulsels van bewustzijn, die de vier lagere lichamen worden genoemd. Het is de Mensenzoon – de ‘Zon’ van elke manifestatie van God. Naar de Zon achter de zon wordt verwezen als de “Zon van rechtschapenheid welke de geest heelt, de ziel verlicht en haar gehele huis oplicht, en als ‘de glorie van God’, het Licht van de Vierkante Stad.

(Maleachi 4:2; Openbaring 21:23)

X
X