Doneren aan The Summit Lighthouse

Giften ANBI

Stichting The Summit Lighthouse Holland is door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI. (ANBI betekent Algemeen Nut Beogende Instelling). Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen.

Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst
Overweegt je gebruik te maken van een gift aan ons via ANBI, neem dan contact met ons op. Voor meer informatie kun je ook kijken op de site van de Belastingdienst.

Officiële gegevens  ANBI
Het RSIN/Fiscaal nummer van de Stichting: 007597356 

Missie
De TSL Holland werkt aan het tot stand brengen van de gouden eeuw van de Grote Witte Broederschap. Zie pagina Missie.

Doel
Doel van de Stichting laat zich vertalen in de drievouduige vlam:

De Drievoudige Vlam

Blauwe Vlam : De oorspronkelijke één op één relatie tussen de ziel en God herstellen.
Gele Vlam       : Leringen van de Opgevaren Meesters publiceren en toepassen.
Rose Vlam      : De zielen van planeet Aarde bevrijden

Bestuur
De volgende personen vormen het bestuur van Stichting

Piet van Straaten – Voorzitter
Rosa van Wegen- Vice -Voorzitter
Samuel Uneputty – Penningmeester

 

Pin It on Pinterest

X
X