Doneer of betaal voor een activiteit

Lezingen
Ga naar de pagina voor je bijdrage voor een lezing. Kies aan welke lezing je deelneemt en betaal.

Overige diensten, Seminars, Vigils
Ga naar de pagina voor je donatie voor de overige diensten/services: Healing Service, Dienst voor Saint Germain, El Morya Vigil, European prayer Vigil, SummitUniversity, overige diensten en doneer.

Zondagsdienst
Ga naar de pagina voor je gift voor de zondagsdienst live-service of replay en doneer.

Boekstudiegroep
Ga naar de pagina voor je bijdrage deelname boekstudiegroep en betaal.

Bijdrage in kosten vertaling Keeperslessen
Ga naar de pagina voor een gift voor dekking kosten vertaling Keeperslessen en doneer.

Giften ANBI Stichting The Summit Lighthouse of Holland is aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen.

Je donatie wordt gebruikt voor het verspreiden van de leringen van de opgevaren meesters in de ruimste zin van het woord. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Overweegt je gebruik te maken van een jaarlijkse gift via een overeenkomst met ons, neem dan contact met ons op. Voor meer informatie kun je ook kijken op de site van de Belastingdienst.

Officiële gegevens  ANBI Het RSIN/Fiscaal nummer van de Stichting: 007597356  Donatie of bijdrage kan ook door storting op onze bankrekening: IBAN/SEPA Nummer: NL76ABNA0450597075 BIC Nummer: ABNANL2A T.n.v. The Summit Lighthouse te Amersfoort.

The Summit Lighthouse Holland werkt aan het tot stand brengen van het gouden tijdperk van de Grote Witte Broederschap. Zie pagina Missie.

Doel: Doel van de Stichting laat zich vertalen in de drievoudige vlam:

Blauwe vlam : De oorspronkelijke één op één relatie tussen de ziel en God herstellen.
Gele vlam       : Leringen van de opgevaren meesters publiceren en toepassen.
Roze vlam      : De zielen van planeet aarde bevrijden.

Bestuur: De volgende personen vormen het bestuur van de Stichting:

Rev. Joyce Carels – Voorzitter
Irene Pielich – Vicevoorzitter
Ton Cloin – Penningmeester