Betaling donatie

Mother Mary

De betaling is verwerkt.  Dank voor je bijdrage.

Met vriendelijke groet namens,  

The payment has been processed. Thanks for your contribution.

Best regards on behalf of,

 

The Summit Lighthouse Holland