De Macrokosmos en microkosmos

Deel 2 van de trilogie voorafgaand aan de lezing: Saint Germain over Alchemie

Deze energie stroomt voort vanuit de IK-BEN-Aanwezigheid. De energie, licht of bewustzijn daalt af over het kristallen koord en doet de drievoudige vlam branden in het hart en begiftigt de ziel met ‘Zelf’ gewaarzijn. Zonder deze toestroom van licht stopt het hart met kloppen. De IK-BEN-Aanwezigheid bent u Boven, en de ziel en geest in het lichaam bent u beneden. De IK-BEN-Aanwezigheid of God-Aanwezigheid (betekenis die vrijmetselaars gaven aan het latijnse woord DEUS is GOD: Geometry I Am PresenceOf Divinity) – is één met de macrokosmos – de sterren, planeten, stelsels etc. God is de heerser over deze immens grote wijde ruimten. De mens is daarentegen de heer van zijn lichaam ofwel zijn microkosmos – zijn organen, spieren, vezels, cellen en atomen etc.

De blauwdruk van de macrokosmos en microkosmos zijn gelijk aan elkaar, en zij stromen als één. Zo Boven, zo beneden (hoewel niet alles wat beneden is een voortbrengsel is van Boven), zo van binnen, zo van buiten (om u heen). De sleutel tot alle alchemistische wonderen schuilt in dit begrip, en in het uitbreiden van uw bewustzijn. In de lezing wordt gedetailleerd ingegaan op de kosmos en diens uitbreiding. De mens realiseert zich dat hij zijn deel moet spelen op Gods grote schakelbord en bereid moet zijn de perfectie van Boven én van de IK-BEN-Aanwezigheid uit te drukken beneden.

Alle zuivere wensen die mensen hebben, de dharma en alles wat God verlangt voor de individuele levensstroom, kan gerealiseerd worden door het zuiver gebruik van energie. Het zuiver gebruik wordt beter begrepen met de wet van het heilige vuur. Het licht dat afdaalt over het kristallen koord manifesteert zich als het heilige vuur in de vorm van de Heilige Geest, de drievoudige vlam en de Kundalini-energie in de basischakra. Alle energie/licht/bewustzijn dat juist aangewend wordt, stuwt het heilige vuur omhoog en breidt deze uit. De goede daden van de mens stijgen vervolgens op naar het causale lichaam die de IK-BEN-Aanwezigheid omringt waar het wordt opgeslagen als “zijn schatten in de Hemel”. Hierdoor komt de microkosmos in betere afstemming met de Macrokosmos en wordt de mens steeds meer het voertuig van God en één met God – met alle vaardigheden die daarbij horen. Dit is geen proces dat over nacht gerealiseerd is.

Hoe kan een mens beter begrip krijgen over het juist kwalificeren van energie in zijn dagelijkse aangelegenheden? …

 


Meer weten over de lezing op 22 september in De Roos te Amsterdam.

Kijk in de agenda op deze website of in de agenda van De Roos te Amsterdam

The Summit Lighthouse Holland

Keeper of the Flame

T Uneputty