De IK-BEN-Aanwezigheid – Deel 1/3

Deel 1 van de trilogie voorafgaand aan de lezing: Saint Germain over Alchemie.

Alchemie betekent alcompositie wat de relatie veronderstelt van het geheel van de schepping tot de delen die het samenstellen – Saint Germain over Alchemie p. 6.

De mensheid zou de doeleinden van alchemie moeten heroverwegen. Alchemie is geen kwakzalverij of de duivels gereedschap om mensen te misleiden, maar werd in de middeleeuwen en verlichting door haar beoefenaars zo genoemd vanwege de wijze waarop er met grootse eerbied naar de hoogste waarheden in het leven gezocht werd. Zij deden succesvolle experimenten en ontdekkingen die heden ten dage tot erkende wetenschappelijke kennis gelden.

Buis van Licht Tube of Light

Velen theoretiseerden ook over het ‘Zelf’ en over God. Goud precipiteren of onedele metalen in goud omzetten, vormt het beeld wat mensen hebben die onbekend zijn met deze wetenschap. Deze beeldvorming verdient nuance want de werkelijke nobele intenties is om onedele metalen van het lagere zelf om te zetten naar het goud van het Hogere Zelf – daar ligt de volmaaktheid van het ‘Zelf’ in God.

Saint Germain, de meesteralchemist, introduceerde het “Schema van je Goddelijke Zelf”. Deze afbeelding geeft de relatie weer van de individuele God-Aanwezigheid en de mens. De IK BEN DIE IK BEN die zich aan Mozes openbaarde, was in werkelijkheid de geïndividualiseerde God-Aanwezigheid die tot hem sprak: “IK BEN beneden die IK boven BEN.”

De Almachtige God schiep verlengstukken van zijn wezen die hij begiftigde met een vrije wil. De extensies staan bekend als de geïndividualiseerde God-Aanwezigheid of IK-BEN-Aanwezigheid. Het verband tussen de IK-BEN-Aanwezigheid en alchemie wordt gevonden in het gebruik van energie. Hoewel de mens door de fysieke geboorte gaat, zijn alle atomen in werkelijkheid Gods driedimensionale verlengstukken in de materiële wereld die onderworpen zijn aan de wet van kwalificatie van energie…

… Lees vanaf 29 augustus deel 2: God en de kosmos


Meer weten over de lezing op 22 september in De Roos te Amsterdam.

Kijk in de agenda op deze website of in de agenda van De Roos te Amsterdam

The Summit Lighthouse Holland

Keeper of the Flame

T Uneputty
X
X