Nada

De Opgevaren Vrouwelijke Meester Nada is de Chohan van de Zesde Straal, de Purperen en Gouden Straal van vrede, dienstbaarheid en broederschap. Zij leert mensen om meesterschap te verkrijgen over het Zonnevlechtchakra en helpt hen om de gaven van de Heilige Geest te ontvangen van het ‘spreken in talen’ en ‘interpretatie van talen’. Dit heeft te maken met de gave van het overbrengen van het Woord Gods. Deze gave van het woord vergemakkelijkt ook het onderling begrip tussen mensen en helpt bij de kunst van de diplomatie, bijvoorbeeld een liefderijk antwoord dat boosheid laat smelten, het troostende woord voor een kind of voor iemand met zielenpijn, of het spreken met goddelijke macht tegen iemand die door demonen gekweld wordt.

Karmische Raad
Nada is degene die gezinnen en tweelingzielen tot elkaar brengt. Zij dient ook in de ‘Karmische Raad‘, een groep van negen opgevaren meesters en kosmische wezens die in dit wereldstelsel voor rechtvaardigheid zorgen en die bepalen wanneer iemand zijn karma, genade of veroordeling krijgt. In deze beide ambten ( als Chohan en lid van de Karmische Raad) onderwijst zij het pad van persoonlijk Christusschap door liefde uit te drukken door middel van dienstbaarheid aan het leven. Zij assisteert geestelijken, missionarissen, genezers, leraren, psychologen, rechtsgeleerden, mensen die ergens in gespecialiseerd zijn, regeringsambtenaren, evenals degenen die toegewijd zijn aan probleemoplossing in alle takken van dienstbaarheid aan de mens. Zij geeft haar hulp ook aan zakenmensen, kantoor personeel, lager opgeleiden, boeren en verdedigers van de vrijheid en voorstanders van medemenselijkheid op elk terrein.

Atlantis
Op Atlantis diende Nada als priesteres in de Tempel der Liefde. In andere incarnaties was zij rechtsgeleerde en expert in het verdedigen van degenen die onderdrukt werden. In haar laatste incarnatie 2700 jaar geleden, was Nada de jongste van een groot gezin dat bestond uit bijzonder begaafde kinderen. De Aartsengel Charity verscheen aan haar toen ze nog heel jong was en leerde haar hoe zij Gods liefde vanuit haar hartvlam naar buiten kon brengen en die kon laten schijnen over de natuur om zodoende al het leven te zegenen. Zij leerde haar ook om die liefde naar de chakra’s van haar broers en zusters uit te stralen zodat die, door een verhoogd innerlijk bewustzijn, anderen zouden kunnen zegenen en de cultuur van de aarde door middel van kunst zouden kunnen verheffen.

Retraiteverblijf
Het succes in iemands spirituele carrière onder God hangt af van het dagelijks verslaan van de tegenstanders van de liefde. Nada helpt Saint Germain bij het ‘verzamelen van de uitverkorenen’ die met hem samen zullen dienen in de zaak van wereldvrijheid. Haar motto’s zijn: ‘Ik dien!’ en: ‘De dienaar is niet groter dan zijn Heer’ en ‘IK BEN mijn broeders’ hoeder’. Lady Nada’s etherisch retraiteverblijf bevindt zich boven Saoedi Arabië. Nada dient daar in het voormalige retraiteverblijf van Jezus, waar vele discipelen van de Heer, direct vanuit zijn Heilig Hart hun training hebben ontvangen. Hier in dit verblijf geeft Nada instructies en oefeningen om de emoties te beheersen en de ongecontroleerde passies van het wenslichaam onder controle te krijgen.

Jezus
Zij gebruikt de mantra van Jezus: ‘Vrede, wees stil!’ en demonstreert hiervoor het gebruik van het Zonnevlecht-chakra. Nada wijst de weg aan de leerlingen hoe het stralende purperen en gouden Licht van de zesde straal toe te passen. Dit is een belangrijke stap in de 9 stappen van precipitatie die door de meester-alchemist Saint Germain wordt onderwezen. Zij legt ook het belang uit van het pad van devotie (Bhakti Yoga) door het herstellen van een persoonlijke verbinding met Jezus’ Heilig Hart.

Familieplanning
De Karmische Raad heeft aangeraden dat ouders niet meer kinderen moeten nemen, dan zij kunnen verzorgen en ook hun liefde kunnen geven. Abortus om iemands gezin beperkt te houden of als vorm van anticonceptie is een perversie van de heilige vlam des levens en heeft verstrekkende negatieve karmische consequenties! Zie ook het boek  “Geboren willen worden“. Het besluit om wel of niet de tussenkomst van engelen en Opgevaren Meesters in het leven van het gezin en de kinderen en tussen echtgenoten in te roepen, is iets wat dagelijks gemaakt moet worden. Tenzij een kind wordt geleerd te bidden of tenzij er iemand is die dagelijks voor hem bidt, is het de engelen niet toegestaan om hun grenzen te overschrijden en in zo’n leven in te grijpen. Door de rechtvaardigheid van deze kosmische wet, die dikwijls onrechtvaardig schijnt, kunnen er ongelukken en rampen gebeuren. Als men strijdt tegen verslavingen (drugs, nicotine, alcohol etc.) en dodelijke ziekten van dierbare familieleden, is er niets zo goed als het doen van krachtige gebeden en mantra’s (decrees), en aanroepingen etc.  Zie het boek de “Wetenschap van het Gesproken Woord”.

Nada vindt het bijzonder belangrijk dat de nieuwgeboren kinderen de noodzakelijke spirituele en praktische scholing krijgen en dat de ouders hun kinderen een goed voorbeeld geven en een liefderijke maar flinke en creatieve discipline als voorbereiding op hun discipelschap onder de Kosmische Christus. Nada is dus erg bezig is met families en gezinnen in het Watermantijdperk.

The Summit Lighthouse Holland

Keeper of the Flame

T Uneputty
X
X