Chelas die ook naar Darjeeling zouden willen komen - The Summit Lighthouse Holland

Chelas die ook naar Darjeeling zouden willen komen


De violette transmuterende vlam is de energie van het heilige vuur dat het geschenk is van de Opgevaren Meester Saint Germain aan chela’s van de wil van God in dit tijdperk. De dispensatie voor het vrijgeven van de violette vlam in de handen en het gebruik van de studenten in deze eeuw kwam voort uit de Heren van Karma, omdat Saint Germain voor dat verheven lichaam ging om de zaak van vrijheid voor en namens de mensheid te bepleiten.

De violette vlam is altijd gebruikt in de retraites van de Grote Witte Broederschap gesitueerd op het etherische gebied – het hoogste gebied van de Materie – waar de geascendeerde meesters de leiding hebben en alleen de meest waardige chela’s ontvangen voor instructie en training op het gebied van inwijding. Degenen die waardig werden bevonden – aanhangers van de verschillende religies, leden van geheime genootschappen, communicanten van de vlam in de mysteriescholen – kregen de kennis van de violette vlam nadat ze bewezen hadden onzelfzuchtig te zijn als zowel ontvangers als schenkers van vrijheid op het pad van zielsbevrijding.

Dus de violette vlam was gereserveerd voor de bevoorrechte weinigen tot de tijd dat Saint Germain voor de Heren van Karma kwam met het voorstel om de kennis en het gebruik van de violette vlam beschikbaar te maken voor de hele mensheid. Hij verklaarde stoutmoedig voor het Hof van het Heilige Vuur, als pleitbezorger voor de evoluties van de aarde, dat de violette vlam een revolutie teweeg zou brengen in het menselijk ras en van dat ras een goddelijk ras van god-vrije wezens zou maken.

Aangezien hij voorbestemd was om de Meester van het Aquariustijdperk en de God van Vrijheid voor de aarde te zijn, stemden de Heren van Karma in met het masterplan met de volgende bepaling. Eerst zou de violette vlam vrijgegeven worden aan een bepaalde kern van geïncarneerde toegewijden die op innerlijke niveaus zouden beloven die vlam eervol te gebruiken voor de zegen en de vrijheid van al het leven. Als dit experiment succesvol zou blijken te zijn, zouden ze de kennis van de vlam ter beschikking stellen van de massa.

Nu, u die in de voortschrijdende decennia van de eeuw leeft, de begunstigden zijn van deze erfenis van Saint Germain, gekocht voor een prijs – de overweldigende liefde van de Meester Saint Germain, wiens liefde voor u zelfs voordat u incarneerde zo groot was dat hij bereid was om een deel van zijn leven af te leggen, zodat u in de volheid van uw individuele God-Zelfbewustzijn kunt leven. Bovendien bent u dank verschuldigd aan de vroege toegewijden die in feite de vlam hebben opgeroepen met intense zuiverheid en toewijding aan de zaak van de vrijheid van de mensheid en daarom de tweede fase van de dispensatie mogelijk hebben gemaakt, waarbij u en talloze anderen de kennis van de violette vlam in de afgelopen jaren zijn gegeven.

Waar u ook bent, terwijl u mijn woorden leest, kunt u de wonderbaarlijke werking van het violette vuur beginnen te ervaren dat door uw aderen stroomt, de lagen van de fysieke tempel doordringend – de bloedbaan, het zenuwstelsel, de hersenen – die door de chakra’s drukt, wervelend door het etherische lichaam, de bladzijden van de geschreven optekening van uw incarnaties op aarde doorgevend.

Laten we nu eens kijken wat er gebeurt als het specifieke van het violette vuur wordt toegepast op de weerbarstige condities van het menselijk bewustzijn. Wanneer u, als een daad van uw vrije wil, de oproep doet tot de violette vlam en u deze ongewenste, ongunstige omstandigheden aan de vlam overgeeft, begint het vuur onmiddellijk met het afbreken van stofdeeltjes die deel uitmaken van de massale accumulatie van honderden en zelfs duizenden incarnaties toen u in onwetendheid toestond om – door uw bewustzijn, door uw aandacht, gedachten en gevoelens, woorden en daden – alle vernederende omstandigheden te registreren waarvan het menselijk ras erfgenaam is.

De muur van de dichtheid van de mensheid is zo dik dat ze de geascendeerde meesters niet herkennen als hun bevrijders, noch in staat zijn om contact te maken met het gezegende Christus Zelf, hun eigen middelaar van perfectie.

Wanneer de violette vlam wordt aangeroepen, maakt het de dichte substantie los en gaat door en transformeert die duisternis in licht. En elke keer dat er een hoeveelheid energie vrijkomt, stijgt een deel van de mens op naar het niveau van Godbewustzijn.

Als u de violette vlam begint te gebruiken, zult u gevoelens van vreugde, lichtheid, hoop en nieuwheid van het leven ervaren alsof wolken van depressie worden opgelost door de zon van uw eigen wezen. En de onderdrukking van de zeer donkere, bedompte energieën van menselijke slavernij smelt letterlijk in de vurige hitte van de violette vuren van de vrijheid.

De violette vlam vergeeft terwijl hij bevrijdt, verteert terwijl hij transmuteert, wist de records van karma uit het verleden (en brengt zo uw schulden ten opzichte van het leven in evenwicht), egaliseert de energiestroom tussen uzelf en andere levensstromen, en drijft u in de armen van de levende God.

En dus als u de violette vlam gebruikt, legt u het verarmde zelf neer, het kleinere zelf.

Laat de energieën als de violette vlam uw ware zelf ontgrendelen, zelfs als ze de korsten van het synthetische zelf wegvagen. Laat de violette vlam de werken van God in u werken.

Tot we elkaar weer ontmoeten in Darjeeling, BEN IK EL MORYA Exponent van de Vrijheid van Gods wil


Uit: Ascended Master El Morya: The Chela and the Path, p. 43 – 5

Lees ook onderstaande post

De hemelvaart

De hemelvaart – Eenheid met God De hemelvaart ...
Het heilig avontuur

Een heilig avontuur

Een heilig avontuur Eeuwige zoeker Een gedachte is ...
Tweelingzielen

De zoektocht naar heelheid

De zoektocht naar heelheid Ieder van ons heeft ...
House of Caiaphas - Gustav Dore

Laten anderen hun karma voor hen dragen -Karma dodging

Laten anderen hun karma voor hen dragen  – ...
The Summit Lighthouse Holland draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders