Paul the Venetian Archieven - The Summit Lighthouse Holland

Laten wij nu onze mouwen opstropen

Saint Nicolas Church Oekraine

Nu verzegelen wij deze cel, deze retraite, deze planeet – want Camelot zelf is op zichzelf een hele planeet. Bekrachtig nu die verzegeling, zodat wij de Boodschapper naar de bergen kunnen brengen om als een magneet het licht van de Vierde Straal vrij te laten. En deze magneet, wanneer de polariteit ervan hier in de […]

Heros en Amora

Heros and Amora

Heros en Amora zijn de Elohim van de derde straal, de Roze Straal van goddelijke Liefde, alomtegenwoordigheid, compassie, naastenliefde en het verlangen om God in actie te zijn door middel van de Liefde van de Heilige Geest (de derde persoon van de Drieeenheid). Heros en Amora doordringen aarde, lucht, vuur en water met de bindende […]

Paul the Venetian

Paul the Venetian Paul de Venetiaan is de Chohan van de Derde straal, de roze straal van goddelijke liefde, compassie en liefdadigheid. Ook creativiteit en schoonheid zijn twee belangrijke eigenschappen van deze straal die hij vertegenwoordigt. Hij leert ons over goddelijke liefde door liefde te tonen in iemands daden en werken, wat betekent dat men […]

Chamuël en Charity

Chamuel and Charity

Aartsengel Chamuël en zijn tweelingziel Charity dienen op de Roze Straal van goddelijke Liefde. Chamuëls naam betekent ‘Hij die God zoekt’. Chamuël beschreef zichzelf als ‘Gods zuivere liefde in gevleugelde manifestatie’. Hij is de engel die genoemd wordt in de Bijbel, (Lucas 22:43) en degene die Jezus bijstond in de Hof van Gethsemane. Chamuël en […]

The Summit Lighthouse Holland draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders