Beste Lichtdrager

Gezien de huidige omstandigheden omtrent de bestrijding van het Coronavirus heeft het Bestuur van The Summit Lighthouse Holland besloten alle activiteiten op ons centrum aan het Snelliuspad 23A te Amersfoort tot nader orde niet meer open te stellen voor bezoekers.

Daarnaast is het Bestuur van mening dat we onze spirituele taak binnen de gegeven omstandigheden juist zoveel mogelijk willen blijven uitvoeren. Meer dan ooit is het belangrijk om met elkaar verbonden te blijven en staan we in deze moeilijke periode voor de uitdaging om onze missie w.o. het “licht” in de wereld brengen en dat in de wereld, in Nederland en in alle Lichtdragers te blijven beschermen.

Al met al betreft het ingrijpende maatregelen die gezien de omstandigheden zowel uniek als noodzakelijk zijn. Het belang van gezondheid en veiligheid voor ons allen staat voorop. Ook de impact in de persoonlijke sfeer heeft haar weerslag op iedereen.

Mochten er andere berichten tot ons komen die het noodzakelijk maken verdere maatregelen te nemen of wijziging in activiteiten aan te brengen dan zullen wij je hierover via de mail informeren. Indien je mee wenst te doen met de startbijeenkomst van de boekstudiegroep “Karma en reïncarnatie” op donderdag 26 maart van 19.00-21.00 uur via Skype ook dan ben je van harte welkom! Meld je dan aan via het volgende e-mailadres: tslh@summitlighthouse.nl

Voor de maand april volgt een nieuwe agenda met een programma van activiteiten waaraan je online deel kan nemen. Voor meer informatie of vragen kan je eveneens een e-mail sturen naar bovenstaand mailadres.

Het Bestuur van The Summit Lighthouse Holland wenst jou en je dierbaren alle sterkte toe in deze periode!

“Beloved ones, preparedness is the key”
Geliefde Saint Germain November 27,1986, Pearls of Wisdom, Vol. 29 Nr. 75

Hartelijke groet,

Het Bestuur van The Summit Lighthouse Holland,

Piet van Straaten      Rosa van Wegen      Samuel Uneputty

Pin It on Pinterest

X
X