Inleiding over Chelaschap

In India wordt een leerling van een religieuze leraar of goeroe een chela genoemd, wat in het Hindi en Sankskriet slaaf betekent.

“In de oosterse traditie wordt het chelaschap al duizenden jaren beschouwd als de weg naar zelfmeesterschap en verlichting. In die traditie vraagt iemand die graag wil dat hem de mysteriën van de universele wet geopenbaard worden, aan een leraar die bekend staat als goeroe en die beschouwd wordt als een meester, of hij die leraar mag dienen totdat hij waardig bevonden zal worden de sleutels tot zijn eigen innerlijk te mogen ontvangen.” El Morya, The Chela and the Path.

Door dienstbaar te zijn aan onze meesters en hun te helpen het bewustzijn van de mensheid te verhogen kunnen we ons Christusschap bereiken. Onze leraren geven ons testen gedurende een proces van inwijding onder verantwoordelijkheid van de goeroe- chela relatie. Op het pad van inwijding komen wij naar een hoger niveau van Chelaschap door te voldoen aan vereisten van de overgang. Het pad van inwijding gaat geheel over zelftransformatie, het veranderen van het menselijke zelf in het Hogere Christus Zelf.  Het is het doel van de goeroe- chela relatie om deze verandering te vergemakkelijken.

Terwijl wij vooruitgaan op het pad ontvangen wij steeds meer van de verworvenheid van de meester. Wij bereiken ons Christusschap doordat wij de mantel ontvangen van de verworvenheid van de meester, waardoor wij onze eigen Hogere Bewustzijn aantrekken.

Naast het ontvangen van het Hogere Zelf van de meester in ruil voor ons lagere zelf, heeft het chelaschap nog andere voordelen. De meesters willen ons graag helpen bij het zo snel mogelijk balanceren van ons karma, zodat wij steeds hogere niveaus van spiritueel meesterschap kunnen bereiken en hen daardoor van grotere dienst kunnen zijn. Als wij de meesters helpen bij het aanpakken van enorme omvangrijke planetaire problemen, dan balanceren wij niet alleen een deel van de karmische schuld van de wereld maar ook veel persoonlijk karma. Bovendien helpt onze goeroe ons door tijdelijk bepaalde zware gedeelten van ons persoonlijk karma voor ons te dragen. Soms zijn wij zo beladen met een enorme karmische schuld, dat de zwaarte hiervan ons weerhoudt om vorderingen te maken.

Door: Margot Karremans
Bron: The Chela  and the Path
Keys to Soul Mastery in the Aquarian Age
Boek van Elizabeth Prophet

Pin It on Pinterest

X
X