Algemeen Nut Beogende Instelling

The Summit Lighthouse of Holland Stichting heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ofwel ANBI). Omdat wij een ANBI zijn weet u zeker dat er geen schenk- of erfbelasting betaald hoeft te worden over uw schenking of erfrechtelijke verkrijging. Voor ANBI’s is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. Op deze wijze komt uw schenking of erfrechtelijke verkrijging volledig ten goede aan de doelstellingen van The Summit Lighthouse. The Summit Lighthouse is bij de Belastingdienst bekend onder het RSIN (fiscaal nummer) 0075.97.356.

Doelstelling

De stichting heeft de volgende doelstelling:

Het in groepsverband bestuderen, praktiseren en verspreiden van de leer van ‘De Opgevaren Meesters’ uit het Oosten en Westen, het houden en bevorderen van religieuze bijeenkomsten, lezingen, seminars en informele en sociale samenkomsten, het bevorderen van de spirituele ontwikkeling van individuele personen, en alles wat rechtstreeks of zijdelings op religie en liefdadigheid betrekking heeft, op basis van en in overeenstemming met de regels gegeven door de in Montana (V.S.) gevestigde rechtspersoon Church Universal and Triumphant.

Beleidsplan

Het beleidsplan is afgeleid van de doelstelling geformuleerd in de statuten van de stichting. De doelstelling is vertaald naar een drietal langetermijndoelen. Deze langetermijndoelen vormen de basis voor het actuele beleid van de stichting.
Beleidsplan The Summit Lighthouse Holland 2017.pdf

Bestuur

Het bestuur bestaat in 2017 uit de volgende personen en functies:

Joyce Carels - Voorzitter
Samuel Uneputty - Vicevoorzitter
Wim Helder - Penningmeester

Vergoedingen

The Summit Lighthouse Holland is een non-profitorganisatie die uitsluitend werkt met vrijwilligers. Om de vrijwilligers tegemoet te komen in gemaakte onkosten, geldt er een reiskostenvergoeding (auto: 19 cent per kilometer , openbaar vervoer: op basis van gemaakt kosten), printerinktkosten en telefoonkosten.

Financiële verantwoording

Hieronder vindt u de balans van 2015.
Balans The Summit Lighthouse 2015.pdf

Jaarverslag

Hieronder vindt u her jaarverslag van 2015.
Jaarverslag The Summit Lighthouse 2015.pdf

Hieronder vindt u her jaarverslag van 2016.
Jaarverslag The Summit Lighthouse 2016.pdf

© Copyright © 2017 Summit Publications, Inc. Alle rechten voorbehouden.
The Summit Lighthouse en Leringen van de Opgevaren Meesters zijn merknamen geregistreerd bij het U.S. Patent and Trademark Office en in andere landen. Alle rechten tot het gebruik ervan zijn voorbehouden.