Ziel

Ziel: God is geest, en de ziel is het levende potentieel van God. Het dringende verzoek van de ziel om een vrije wil en haar afscheiding van God, resulteerde in de val van dit potentieel naar de nederige staat van het vlees. Gezaaid in oneer, is de ziel voorbestemd om in eer opgeheven te worden naar de volledigheid van die God-staat die de Ene geest van al het leven is. De ziel kan verloren gaan; geest kan nooit sterven.

De ziel blijft een gevallen potentieel dat doordrongen moet worden met de realiteit van de Geest, gezuiverd door gebed en smeekbedes en teruggebracht naar de glorie vanwaar zij is neergedaald, en naar de eenheid van het Geheel. Dit herenigen van de ziel met de Geest is het alchemistisch huwelijk dat de lotsbestemming van het zelf bepaalt en het één maakt met de onsterfelijke Waarheid. Wanneer dit ritueel is vervuld, is het hoogste Zelf getroond als de Heer des Levens, en blijkt het potentieel van God, verwezenlijkt in de mens, het Alles-in-alles te zijn.

(Zie Mark L. Prophet en Elizabeth Clare Prophet, Climb the Highest Mountain2e druk, p. 8-13.)

Pin It on Pinterest

X
X