Wachter-op-de-drempel

Wachter-op-de-drempel(Engelse term: ‘Dweller-on-the-threshold’). Een term die soms wordt gebruikt om het anti-zelf te omschrijven, het niet-zelf, het synthetische zelf, de antithese van het Ware Zelf, het conglomeraat van het zelfgeschapen ego, mismaakt door het buitensporige gebruik van het geschenk van vrije wil, bestaande uit de vleselijke geest en een constellatie van misgekwalificeerde energieën, krachtvelden, brandpunten, en dierlijk magnetisme die de onderbewuste geest vormen. Het contact van de mens met het reptiliaanse antimagnetische zelf – die de vijand van God en zijn Christus is en van de hereniging van de ziel met die Christus – loopt door het verlangen lichaam, of astrale lichaam, en door het solar-plexus chakra. De wachter-op-de-drempel is daarom de kern van een wervelcentrum aan energie dat de elektronische gordel vormt, met de vorm van een pauk, die de vier lagere lichamen omringt vanaf de middel naar beneden. Het hoofd van het serpent (de wachter) kun je soms zien uitsteken boven de poel van het onbewuste. Deze elektronische gordel bevat oorzaak, het gevolg, de optekening van, en de herinnering aan menselijk karma in zijn negatieve aspect. Positief karma, zoals daden verricht door het goddelijke bewustzijn, wordt opgetekend in het Causale Lichaam en is verzegeld in de elektronische vuurringen die ieders IK-BEN-Aanwezigheid omringen. Wanneer het slapende serpent van de wachter wordt gewekt door de aanwezigheid van de Christus, moet de ziel uit vrije wil de beslissing nemen om door de macht van de IK-BEN-Aanwezigheid deze zelfgewilde persoonlijke antichristus te verslaan, en de verdediger van het Ware Zelf te worden, tot de ziel volledig is herenigd met de rechtschapen Heer, DE HEER ONZE RECHTSCHAPENHEID, het ware zelf van elke levensstroom op het pad van inwijding.

De wachter verschijnt aan de ziel op de drempel van het bewustzijn, waar hij klopt om toegang te verkrijgen in het ‘legitieme’ rijk van zelferkende identiteit. De wachter wil binnengaan om de meester van het huis te worden. Maar het is de Christus en alleen de Christus wiens klop je moet beantwoorden – hem alleen moet je vragen binnen te komen. De meest serieuze inwijding op het pad van de discipel van Christus, is de confrontatie met het niet-zelf. Want als het niet wordt verslagen door de ziel die één is met de Christusgeest, zal het opduiken om die ziel te verslinden in de volledig geventileerde woede van zijn haat voor het Licht. De noodzaak van de Leraar op het Pad en van de Goeroe Sanat Kumara met ons, fysiek gemanifesteerd in de Boodschapper van Maitreya, is om de balans te houden, zowel spiritueel als in het fysieke octaaf, voor elke individuele ingewijde op het Pad, terwijl hij de inwijding van de ontmoeting nadert- oog in oog met de wachter-op-de-drempel. De planetaire wachter-op-de-drempel is verpersoonlijkt in de krachten van de Antichristus.

(Zie Jezus Christus “The Awakening of the Dweller-on-the-threshold” en Elizabeth Clare Propet, ‘Christ and the Dweller’, in Pearls of Wisdom, 1983, vol. 26, nrs. 36, 38, Pearls of Wisdom, 1985, vol. 28, Boek 1, p. 84, 85-93, 97, 1986, vol. 29, Boek 1, p. 199, 203, 210-12; 1988, vol, 31, Boek II, p. 422, 456-57. Elizabeth Clare Prophet, The Enemy Within, Encountering and Conquering the Dark Side; The Lost Teachings of Jesus: On the Enemy Within’, 2 audiocassettes.)

Pin It on Pinterest

X
X